ECB/2013/24

 1. 2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (nauja redakcija) (ECB/2013/24), OL L 2, 2014 1 7, p. 34.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2002 m. lapkričio 21 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2002/7), OL L 334, 2002 12 11, p. 24.
  2. 2005 m. lapkričio 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2005/13), OL L 30, 2006 2 2, p. 1.
  3. 2006 m. balandžio 20 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2006/6), OL L 115, 2006 4 28, p. 46.
  4. 2007 m. lapkričio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2007/13), OL L 311, 2007 11 29, p. 47.
  5. 2008 m. rugpjūčio 26 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2008/6), OL L 259, 2008 9 27, p. 12.
  6. Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - e)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2008 10 1.