EKB/2013/24

 1. Az EKB 2013. július 25-i iránymutatása az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2013/24), HL L 2., 2014.1.7., 34. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2002. november 21.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2002/7), HL L 334., 2002.12.11., 24. o.
  2. Az EKB iránymutatása (2005. november 17.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/13), HL L 30., 2006.2.2., 1. o.
  3. Az EKB iránymutatása (2006. április 20.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/6), HL L 115., 2006.4.28., 46. o.
  4. Az EKB iránymutatása (2007. november 15.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/13), HL L 311., 2007.11.29., 47. o.
  5. Az EKB iránymutatása (2008. augusztus 26.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/6), HL L 259., 2008.9.27., 12. o.
  6. Nem hivatalos, egységesített szöveg [1 a) - e)]. Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala , 2008.10.1.