EKP/2013/24

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24), EUVL L 2, 7.1.2014, s. 34.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2002/7), EYVL L 334, 11.12.2002, s. 24.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä marraskuuta 2005, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2005/13), EUVL L 30, 2.2.2006, s. 1.
  3. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2006/6), EUVL L 115, 28.4.2006, s. 46.
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta  (EKP/2007/13), EUVL L 311, 29.11.2007, s. 47.
  5. EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä elokuuta 2008, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2008/6), EUVL L 259, 27.9.2008, s. 12.
  6. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-e)] , 1.10.2008.