Menu

ECB/2013/24

 1. ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2013/24), EUT L 2 af 7.1.2014, s. 34.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 21. november 2002 om ECB's statistiske rapporteringskrav vedrørende kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2002/7), EFT L 334 af 11.12.2002, s. 24.
  2. ECB's retningslinje af 17. november 2005 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2005/13), EUT L 30 af 2.2.2006, s. 1.
  3. ECB's retningslinje af 20. april 2006 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2006/6), EUT L 115 af 28.4.2006, s. 46.
  4. ECB's retningslinje af 15. november 2007 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti  (ECB/2007/13), EUT L 311 af 29.11.2007, s. 47.
  5. ECB's retningslinje af 26. august 2008 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2008/6), EUT L 259 af 27.9.2008, s. 12.
  6. Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 1.10.2008.