Menu

ECB/2013/24

 1. Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2013/24), Úř. věst. L 2, 7. 1. 2014, s. 34.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. listopadu 2002 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7), Úř. věst. L 334, 11. 12. 2002, s. 24.
  2. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2005/13), Úř. věst. L 30, 2. 2. 2006, s. 1.
  3. Obecné zásady ECB ze dne 20. dubna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2006/6), Úř. věst. L 115, 28. 4. 2006, s. 46.
  4. Obecné zásady ECB ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů  (ECB/2007/13), Úř. věst. L 311, 29. 11. 2007, s. 47.
  5. Obecné zásady ECB ze dne 26. srpna 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2008/6), Úř. věst. L 259, 27. 9. 2008, s. 12.
  6. Neoficiální konsolidované znění [1 a) - e)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství , 1. 10. 2008.