Menu

2013

27/12/2013
Yttrande om en kapitalökning för Banca d’Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Yttrande om rörlig ersättning till anställda hos företag som bedriver värdepappershandel (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Yttrande om säkerställda obligationer (CON/2013/94), Rumänien, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Yttrande om kreditregistret (CON/2013/93), Lettland, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
ECB:s rekommendation av den 17 december 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), EUT C 378, 24.12.2013, s. 15.
17/12/2013
Yttrande om hantering och distribution av sedlar samt förfalskningsskydd i Ungern (CON/2013/89), Ungern, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
ECB:s beslut av den 6 december 2013 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014  (ECB/2013/46), EUT L 349, 21.12.2013, s. 109.
18/12/2013
Yttrande om de offentliga finanserna i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Yttrande om de offentliga finanserna i Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik  (ECB/2013/43), EUT L 352, 17.12.2013, s. 18.
05/12/2013
Yttrande om styrningen av tillsynsmyndigheten (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar och omfattningen av den statliga revisionen av banken (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
ECB:s riktlinje av den 26 september 2013 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2013/37), EUT L 332, 12.12.2013, s. 82.
09/12/2013
Yttrande om rapporteringsskyldigheten avseende uppgifter till stöd för Magyar Nemzeti Banks tillsynsuppgifter (CON/2013/88), Ungern, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen EUT L 320, 30.11.2013, s. 2.
22/11/2013
Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Yttrande om förändringar av beslutsrätten för Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
ECB:s rekommendation av den 15 november 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2013/42), EUT C 342, 15.11.2013, s. 1.
12/11/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 26 september 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2013/36), EUT L 301, 12.11.2013, s. 13.
12/11/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2013/35), EUT L 301, 12.11.2013, s. 6.
05/11/2013
Yttrande om finansiell rekonstruktion av företag (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (omarbetning) (ECB/2013/40), EUT L 297, 7.11.2013, s. 107.Ytterligare information
07/11/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (omarbetning) (ECB/2013/39), EUT L 297, 7.11.2013, s. 94.Ytterligare information
07/11/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (omarbetning) (ECB/2013/38), EUT L 297, 7.11.2013, s. 73.Ytterligare information
07/11/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning) (ECB/2013/34), EUT L 297, 7.11.2013, s. 51.Ytterligare information
07/11/2013
ECB:s förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2013/33), EUT L 297, 7.11.2013, s. 1.Ytterligare information
29/10/2013
Yttrande om en överföring av förvaltningen av statsegendom till Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumänien, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72), EUT C 14, 16.10.2013, s. 5.Ytterligare information
07/10/2013
Yttrande om det integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/71), Ungern, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
ECB:s riktlinje av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2013/25), EUT L 247, 18.9.2013, s. 38.
18/09/2013
Yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de nationella myndigheternas mandat avseende makrotillsynen (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
ECB:s rekommendation av den 2 september 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2013/32), EUT C 264, 13.9.2013, s. 1.
13/09/2013
ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Yttrande om ett nytt statistikuppdrag för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Yttrande om Banco de Portugals mandat avseende makroprudentiell tillsyn (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och -mynt (CON/2013/65), Lettland, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Yttrande om att Banka Slovenije tillhandahåller betalningstjänster åt den offentliga sektorn (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Yttrande om Banco de Españas oavhängighet i fråga om personalärenden och om upphörande av centralbankschefens förordnande (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2013/58), Slovakien, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Yttrande om särskild likvidation av kreditinstitut (CON/2013/57), Grekland, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Yttrande om det nya integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/56), Ungern, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Yttrande om åtgärder för att stimulera till långsiktig utlåning (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Yttrande om Sveriges Riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
23/07/2013
Yttrande om sparbanker och bankstiftelser (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 juli 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/22), EUT L 195, 18.7.2013, s. 27.
18/07/2013
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland  (CON/2013/48), EUT C 204, 18.7.2013, s. 1.Ytterligare information
13/07/2013
ECB:s beslut av den 28 juni 2013 om upphävande av beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192, 13.7.2013, s. 75.Ytterligare information
12/07/2013
Yttrande om stabilitetsåtgärder (CON/2013/50), Rumänien, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Yttrande om filialer till kreditinstitut baserade utanför EES (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
06/07/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2013/20), EUT L 187, 6.7.2013, s. 25.
06/07/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital  (ECB/2013/18), EUT L 187, 6.7.2013, s. 17.
06/07/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2013/17), EUT L 187, 6.7.2013, s. 15.
06/07/2013
ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2013/16), EUT L 187, 6.7.2013, s. 13.
06/07/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2013/15), EUT L 187, 6.7.2013, s. 9.
03/07/2013
Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2013/47), Lettland, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Avtal av den 21 juni 2013 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstater som inte har euron som valuta om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 187, 29.6.2013, s. 1.
28/06/2013
Yttrande om löne- och pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
26/06/2013
Yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsynen (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
ECB:s yttrande av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF (CON/2013/37), EUT C 179, 25.6.2013, s. 9.Ytterligare information
21/06/2013
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35), EUT C 176, 21.6.2013, s. 11.Ytterligare information
19/06/2013
Yttrande om en specialskatt för kreditinstitut (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
12/06/2013
Yttrande om ett direktivförslag om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt ett förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (CON/2013/32), EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.Ytterligare information
10/06/2013
Yttrande om planer för räddning och avveckling (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
05/06/2013
Yttrande om förändringar i ledningsstrukturen för Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ungern, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/39), Rumänien, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Yttrande om Greklands finansiella stabilitetsfond (CON/2013/38), Grekland, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
ECB:s riktlinje av den 15 maj 2013 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer  (ECB/2013/14), EUT L 138, 24.5.2013, s. 19.
24/05/2013
Yttrande om kreditinstitutens ställning och grundandet av finansieringsföretag (CON/2013/36), Frankrike, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Riktlinje ECB/2006/4. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå 24.5.2013.
23/05/2013
Yttrande om skuldsanering för privatpersoner  (CON/2013/34), Grekland, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 2 maj 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/13), EUT L 133, 17.5.2013, s. 26.
07/05/2013
Yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende (CON/2013/31), Rumänien, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
ECB:s riktlinje av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2013/7), EUT L 125, 7.5.2013, s. 17.
03/05/2013
ECB:s rekommendation av den 26 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Suomen Pankki  (ECB/2013/12), EUT C 126, 3.5.2013, s. 1.
30/04/2013
ECB:s riktlinje av den 19 april 2013 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar  (ECB/2013/11), EUT L 118, 30.4.2013, s. 43.
30/04/2013
ECB:s beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2013/10), EUT L 118, 30.4.2013, s. 37.Ytterligare information
30/04/2013
Yttrande om regler för makrotillsynen (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
ECB:s rekommendation av den 19 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB (ECB/2013/9), EUT C 122, 27.4.2013, s. 1.
26/04/2013
Yttrande om ett kreditregister avseende privatpersoner (CON/2013/29), Frankrike, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
ECB:s rekommendation av den 17 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), EUT C 115, 23.4.2013, s. 1.
19/04/2013
Yttrande om skydd mot risker och en separation av bankverksamheter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Yttrande om regelverket för statliga garantier samt statens garantier för Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
11/04/2013
Yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut (CON/2013/26), Österrike, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2013
Rättelse till ECB:s beslut av den 11 januari 2013 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet (ECB/2013/1) EUT L 97, 6.4.2013, s. 4.
05/04/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 20 mars 2013 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (ECB/2013/6), EUT L 95, 5.4.2013, s. 22.
05/04/2013
ECB:s beslut av den 20 mars 2013 om upphävande av beslut ECB/2011/4 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten, beslut ECB/2011/10 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten, beslut ECB/2012/32 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland samt beslut ECB/2012/34 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95, 5.4.2013, s. 21.Ytterligare information
05/04/2013
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning)  (ECB/2013/4), EUT L 95, 5.4.2013, s. 23.
05/04/2013
Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96, 4.4.2013, s. 18.
04/04/2013
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta  (CON/2013/2), EUT C 96, 4.4.2013, s. 11.Ytterligare information
02/04/2013
Yttrande om särskilda hypotekstransaktioner (CON/2013/23), Slovakien, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Yttrande om betalningsbalansrapportering (CON/2013/22), Österrike, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Yttrande om vilande inlåningskonton hos kreditinstitut (CON/2013/20), Grekland, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
ECB:s beslut av den 11 januari 2013 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2013/1), EUT L 74, 16.3.2013, s. 30.Ytterligare information
13/03/2013
Yttrande över ett förslag om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå, och ett förslag till kommissionens förordning med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (CON/2012/77), EUT C 73, 13.3.2013, s. 5.
12/03/2013
Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/17), Grekland, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (CON/2012/103), EUT C 70, 9.3.2013, s. 2.Ytterligare information
04/03/2013
Yttrande om Oesterreichische Nationalbanks bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) samt ett bilateralt låneavtal mellan IMF och Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Österrike, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Yttrande om olika förslag till tekniska tillsynsstandarder och genomförande som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämnat till kommissionen så att de kan antas som kommissionens delegerade genomförandeförordningar om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  (CON/2012/95), EUT C 60, 1.3.2013, s. 1.
20/02/2013
Yttrande om Bank of Greece vinstdisposition  (CON/2013/15), Grekland, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Yttrande om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (CON/2012/42), EUT C 47, 19.2.2013, s. 1.
18/02/2013
Yttrande om den ändrade beräkningen av det årliga bidraget till den finansiella stabiliteten (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
12/02/2013
Yttrande om att finansministeriet tar emot insättningar och administrerar värdepapperskonton (CON/2013/12), Ungern, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Yttrande om ett förslag till direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag  (CON/2012/99), EUT C 39, 12.2.2013, s. 1.Ytterligare information
09/02/2013
ECB:s rekommendation av den 4 februari 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), EUT C 37, 9.2.2013, s. 1.
08/02/2013
Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar av löner (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
ECB:s riktlinje av den 23 januari 2013 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), EUT L 34, 5.2.2013, s. 18.
01/02/2013
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2013/8), Frankrike, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (CON/2012/96), EUT C 30, 1.2.2013, s. 6.Ytterligare information
30/01/2013
ECB:s riktlinje av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (omarbetning) (ECB/2012/27), EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.Ytterligare information
30/01/2013
Yttrande om kredittransfereringar och direktdebiteringar (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Yttrande om nya behörigheter för Banca Naţională a României avseende statsobligationer och kreditswappar (CON/2013/6), Rumänien, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 19 december 2012 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2012/34), EUT L 14, 18.1.2013, s. 22.
17/01/2013
ECB:s beslut av den 19 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/24 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna (ECB/2012/33), EUT L 13, 17.1.2013, s. 12.
17/01/2013
ECB:s beslut av den 11 december 2012 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2012/31), EUT L 13, 17.1.2013, s. 8.
15/01/2013
ECB:s beslut av den 7 december 2012 om ändring av beslut ECB/2009/4 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), EUT L 9, 15.1.2013, s. 11.
14/01/2013
Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Yttrande om åtgärder tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language