Menu

2013

27/12/2013
Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Mnenje o spremenljivih prejemkih zaposlenih pri trgovcih z vrednostnimi papirji (CON/2013/95), Danska, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Mnenje o kritih obveznicah (CON/2013/94), Romunija, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Mnenje o kreditnem registru (CON/2013/93), Latvija, 19. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Mnenje o omejevanju javne porabe, kar zadeva centralno banko Banca d’Italia (CON/2013/92), Italija, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), UL C 378, 24. 12. 2013, str. 15.
17/12/2013
Mnenje o obdelavi in distribuciji bankovcev ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem na Madžarskem (CON/2013/89), Madžarska, 17. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Sklep ECB z dne 6. decembra 2013 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014 (ECB/2013/46), UL L 349, 21. 12. 2013, str. 109.
18/12/2013
Mnenje o javnih financah v Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Mnenje o javnih financah v Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Uredba (EU) št. 1409/2013 ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil  (ECB/2013/43), UL L 352, 17. 12. 2013, str. 18.
05/12/2013
Mnenje o upravljanju organa za finančni nadzor (CON/2013/83), Danska, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Mnenje o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas in obsegu javne revizije njenega poslovanja (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/87), Portugalska, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Mnenje o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Smernica ECB z dne 26. septembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2013/37), UL L 332, 12. 12. 2013, str. 82.
09/12/2013
Mnenje o obveznostih poročanja podatkov, ki podpirajo nadzorne naloge centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Madžarska, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Mnenje o plačilnih sredstvih in plačilnih sistemih (CON/2013/84), Francija, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank  (CON/2013/86), Slovenija, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/11/2013
Mnenje o izdajanju dovoljenj zadružnim kreditnim institucijam ter njihovem urejanju in nadzoru (CON/2013/81), Ciper, 26. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Mnenje o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge (CON/2013/80), Romunija, 25. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih za uresničevanje demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora UL L 320, 30. 11. 2013, str. 2.
22/11/2013
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Mnenje o spremembah pooblastil za odločanje v centralni banki Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Ciper, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Priporočilo ECB z dne 15. novembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2013/42), UL C 342, 15. 11. 2013, str. 1.
12/11/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 26. septembra 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/36), UL L 301, 12. 11. 2013, str. 13.
12/11/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/35), UL L 301, 12. 11. 2013, str. 6.
05/11/2013
Mnenje o finančnem prestrukturiranju gospodarskih družb (CON/2013/75), Slovenija, 5. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/11/2013
Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev)  (ECB/2013/40), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 107.Dodatne informacije
07/11/2013
Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev)  (ECB/2013/39), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 94.Dodatne informacije
07/11/2013
Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev)  (ECB/2013/38), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 73.Dodatne informacije
07/11/2013
Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 51.Dodatne informacije
07/11/2013
Uredba (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 1.Dodatne informacije
29/10/2013
Mnenje o prenosu upravljanja državnih nepremičnin na centralno banko Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Romunija, 29. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Mnenje o ukrepih za reorganizacijo bank (CON/2013/73), Slovenija, 15. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
16/10/2013
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (CON/2013/72), UL C 14, 16. 10. 2013, str. 5.Dodatne informacije
07/10/2013
Mnenje o madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/71), Madžarska, 7. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Smernica ECB z dne 30. julija 2013 o spremembah Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2013/25), UL L 247, 18. 9. 2013, str. 38.
18/09/2013
Mnenje o ustanovitvi Odbora za finančno stabilnost in makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov (CON/2013/70), Slovenija, 18. 9. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/09/2013
Priporočilo ECB z dne 2. septembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2013/32), UL C 264, 13. 9. 2013, str. 1.
13/09/2013
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
29/08/2013
Mnenje o novi nalogi centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v zvezi s statistiko (CON/2013/68), Belgija, 29. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalska, 27. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Mnenje o ravnanju z eurobankovci in eurokovanci ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (CON/2013/65), Latvija, 21. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Mnenje o načelih in postopku pri zamenjavi bankovcev in kovancev (CON/2013/64), Poljska, 20. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Mnenje o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike s strani Banke Slovenije (CON/2013/62), Slovenija, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
16/08/2013
Mnenje o avtonomiji centralne banke Banco de España v zadevah, ki se nanašajo na zaposlene, in prenehanju mandata guvernerja (CON/2013/61), Španija, 16. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/67), Slovenija, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/08/2013
Mnenje o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja (CON/2013/60), Danska, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Mnenje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2013/59), Belgija, 12. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2013/58), Slovaška, 7. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Mnenje o posebni likvidaciji kreditnih institucij (CON/2013/57), Grčija, 6. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Mnenje o novem madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/56), Madžarska, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Mnenje o ukrepih za spodbujanje dajanja dolgoročnih posojil (CON/2013/55), Belgija, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom  (CON/2013/54), Ciper, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Mnenje o hranilnicah in bančnih skladih (CON/2013/52), Španija, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Mnenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucij (CON/2013/51), Ciper, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. julija 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper  (ECB/2013/22), UL L 195, 18. 7. 2013, str. 27.
18/07/2013
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Latviji in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo  (CON/2013/48), UL C 204, 18. 7. 2013, str. 1.Dodatne informacije
13/07/2013
Sklep ECB z dne 28. junija 2013 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/13 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper  (ECB/2013/21), UL L 192, 13. 7. 2013, str. 75.Dodatne informacije
12/07/2013
Mnenje o ukrepih za stabilizacijo (CON/2013/50), Romunija, 12. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Mnenje o podružnicah kreditnih institucij s sedežem zunaj EGP (CON/2013/49), Irska, 9. 7. 2013.
06/07/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2013/20), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 25.
06/07/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2013/18), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 17.
06/07/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB  (ECB/2013/17), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 15.
06/07/2013
Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2013/16), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 13.
06/07/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2013/15), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 9.
03/07/2013
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2013/47), Latvija, 3. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Sporazum z dne 21. junija 2013 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta ni euro, o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 187, 29. 6. 2013, str. 1.
28/06/2013
Mnenje o reformah glede prejemkov in pokojnin (CON/2013/46), Irska, 28. 6. 2013.
26/06/2013
Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (CON/2013/37), UL C 179, 25. 6. 2013, str. 9.Dodatne informacije
21/06/2013
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (CON/2013/35), UL C 176, 21. 6. 2013, str. 11.Dodatne informacije
19/06/2013
Mnenje o posebnem davku v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/44), Ciper, 19. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Mnenje o ravnanju z eurobankovci, ki so bili nevtralizirani s protiropnimi napravami (CON/2013/43), Belgija, 12. 6. 2013.
12/06/2013
Mnenje o predlogu direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2013/32), UL C 166, 12. 6. 2013, str. 2.Dodatne informacije
10/06/2013
Mnenje o načrtih sanacije in reševanja (CON/2013/42), Belgija, 10. 6. 2013.
05/06/2013
Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ciper, 5. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Mnenje o novih nadzornih nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Madžarska, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom (CON/2013/39), Romunija, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Mnenje o helenskem skladu za finančno stabilnost (CON/2013/38), Grčija, 29. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Smernica ECB z dne 15. maja 2013 o spremembi Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije  (ECB/2013/14), UL L 138, 24. 5. 2013, str. 19.
24/05/2013
Mnenje o statusu kreditnih institucij in oblikovanju družb za financiranje (CON/2013/36), Francija, 24. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Smernica ECB/2006/4. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 5. 2013.
23/05/2013
Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2013/34), Grčija, 23. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Mnenje o varstvu hipotekarnih dolžnikov (CON/2013/33), Španija, 22. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 2. maja 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2013/13), UL L 133, 17. 5. 2013, str. 26.
07/05/2013
Mnenje o krepitvi institucionalne vloge in neodvisnosti centralne banke Banca Naţională a României (CON/2013/31), Romunija, 7. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Smernica ECB z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev  (ECB/2013/7), UL L 125, 7. 5. 2013, str. 17.
03/05/2013
Priporočilo ECB z dne 26. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki  (ECB/2013/12), UL C 126, 3. 5. 2013, str. 1.
30/04/2013
Smernica ECB z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka  (ECB/2013/11), UL L 118, 30. 4. 2013, str. 43.
30/04/2013
Sklep ECB z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka  (ECB/2013/10), UL L 118, 30. 4. 2013, str. 37.Dodatne informacije
30/04/2013
Mnenje o makrobonitetni politiki (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
27/04/2013
Priporočilo ECB z dne 19. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2013/9), UL C 122, 27. 4. 2013, str. 1.
26/04/2013
Mnenje o registru potrošniških kreditov (CON/2013/29), Francija, 26. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Priporočilo ECB z dne 17. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), UL C 115, 23. 4. 2013, str. 1.
19/04/2013
Mnenje o zaščiti pred tveganji in ločitvi bančnih poslov (CON/2013/28), Nemčija, 19. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Mnenje o okviru za državna jamstva in državnih jamstvih za družbi Dexia SA in Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgija, 15. 4. 2013.
11/04/2013
Mnenje o kriznem načrtovanju in zgodnjem posredovanju v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/26), Avstrija, 11. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Mnenje o skladu za zajamčene vloge (CON/2013/25), Španija, 10. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 20. marca 2013 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema (ECB/2013/6), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 22.
05/04/2013
Sklep ECB z dne 20. marca 2013 o razveljavitvi sklepov ECB/2011/4 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država, ECB/2011/10 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država, ECB/2012/32 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in ECB/2012/34 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2013/5), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 21.Dodatne informacije
05/04/2013
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev)  (ECB/2013/4), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 23.
05/04/2013
Mnenje o dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
04/04/2013
Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (CON/2013/4), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 18.
04/04/2013
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro  (CON/2013/2), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 11.Dodatne informacije
02/04/2013
Mnenje o posebnih hipotekarnih poslih (CON/2013/23), Slovaška, 2. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Mnenje o poročanju v zvezi s plačilno bilanco (CON/2013/22), Avstrija, 25. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/21), Slovenija, 22. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
19/03/2013
Mnenje o mirujočih depozitnih računih pri kreditnih institucijah (CON/2013/20), Grčija, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/19), Portugalska, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Mnenje o omejitvi plačil v gotovini (CON/2013/18), Belgija, 18. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Sklep ECB z dne 11. januarja 2013 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank  (ECB/2013/1), UL L 74, 16. 3. 2013, str. 30.
13/03/2013
Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah in o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (CON/2012/77), UL C 73, 13. 3. 2013, str. 5.
12/03/2013
Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/17), Grčija, 12. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte  (CON/2012/103), UL C 70, 9. 3. 2013, str. 2.Dodatne informacije
04/03/2013
Mnenje o prispevkih centralne banke Oesterreichische Nationalbank v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu in o dvostranski posojilni pogodbi med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Avstrija, 4. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Mnenje o različnih osnutkih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji v sprejetje v obliki delegiranih in izvedbenih uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (CON/2012/95), UL C 60, 1. 3. 2013, str. 1.
20/02/2013
Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Bank of Greece  (CON/2013/15), Grčija, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/14), Poljska, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Mnenje o osnutku delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (CON/2012/42), UL C 47, 19. 2. 2013, str. 1.
18/02/2013
Mnenje o spremenjenem izračunu letnega prispevka za finančno stabilnost (CON/2013/13), Belgija, 18. 2. 2013.
12/02/2013
Mnenje o sprejemanju depozitov in vodenju računov vrednostnih papirjev s strani zakladnice (CON/2013/12), Madžarska, 12. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Mnenje o predlogu direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij  (CON/2012/99), UL C 39, 12. 2. 2013, str. 1.Dodatne informacije
09/02/2013
Priporočilo ECB z dne 4. februarja 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), UL C 37, 9. 2. 2013, str. 1.
08/02/2013
Mnenje o omejitvah plačil v gotovini pri izplačevanju plač (CON/2013/11), Finska, 8. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Smernica ECB z dne 23. januarja 2013 o spremembi Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/2), UL L 34, 5. 2. 2013, str. 18.
01/02/2013
Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2013/9), Danska, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti hčerinskih družb družbe Dexia SA (CON/2013/8), Francija, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Mnenje o okviru za reševanje kreditnih in drugih institucij (CON/2013/10), Ciper, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, in predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (CON/2012/96), UL C 30, 1. 2. 2013, str. 6.Dodatne informacije
30/01/2013
Smernica ECB z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (prenovitev) (ECB/2012/27), UL L 30, 30. 1. 2013, str. 1.Dodatne informacije
30/01/2013
Mnenje o transakcijah s kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami (CON/2013/7), Italija, 30. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Mnenje o novih pristojnostih centralne banke Banca Naţională a României v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji in zamenjavami kreditnega tveganja državnih vrednostnih papirjev (CON/2013/6), Romunija, 29. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2012/34), UL L 14, 18. 1. 2013, str. 22.
17/01/2013
Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/24 o vmesni razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2012/33), UL L 13, 17. 1. 2013, str. 12.
17/01/2013
Sklep ECB z dne 11. decembra 2012 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2012/31), UL L 13, 17. 1. 2013, str. 8.
15/01/2013
Sklep ECB z dne 7. decembra 2012 o spremembi Odločbe ECB/2009/4 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), UL L 9, 15. 1. 2013, str. 11.
14/01/2013
Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/5), Poljska, 14. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Mnenje o zgodnjem posredovanju, prestrukturiranju in reševanju kreditnih institucij (CON/2013/3), Španija, 9. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/1), Poljska, 4. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language