2013

27/12/2013
Aviz cu privire la o creştere a capitalului deţinut de Banca d’Italia (CON/2013/96), Italia, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Aviz cu privire la remunerarea variabilă a angajaţilor traderilor de titluri de valoare (CON/2013/95), Danemarca, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Aviz cu privire la obligaţiunile garantate cu creanţe (CON/2013/94), România, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/12/2013
Aviz cu privire la registrul creditelor de consum  (CON/2013/93), Letonia, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Aviz cu privire la limitarea cheltuielilor publice în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2013/92), Italia, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Recomandarea BCE din 17 decembrie 2013 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg (BCE/2013/51), JO C 378, 24.12.2013, p. 15.
17/12/2013
Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi protecţia acestora împotriva contrafacerii în Ungaria (CON/2013/89), Ungaria, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Decizia BCE din 6 decembrie 2013 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2013/46), JO L 349, 21.12.2013, p. 109.
18/12/2013
Aviz cu privire la finanţele publice din Estonia (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Aviz cu privire la finanţele publice din Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi  (BCE/2013/43), JO L 352, 17.12.2013, p. 18.
05/12/2013
Aviz cu privire la guvernanţa Autorităţii de Supraveghere Financiară (CON/2013/83), Danemarca, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Aviz cu privire la statutul legal al activelor Lietuvos bankas şi sfera de aplicare a auditului public al acesteia  (CON/2013/85), Lituania, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Orientarea BCE din 26 septembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2013/37), JO L 332, 12.12.2013, p. 82.
09/12/2013
Aviz cu privire la obligaţiile de raportare a datelor care susţin atribuţiile de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ungaria, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franța, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Aviz cu privire la măsuri pentru consolidarea stabilităţii bancare (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Aviz cu privire la autorizarea, reglementarea şi supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/81), Cipru, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
30/11/2013
Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere JO L 320, 30.11.2013, p. 2.
22/11/2013
Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii ale instituţiilor de credit (CON/2013/79), Lituania, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Aviz cu privire la schimbări ale competenţelor decizionale în cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cipru, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Recomandarea BCE din 15 noiembrie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2013/42), JO C 342, 15.11.2013, p. 1.
12/11/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/36), JO L 301, 12.11.2013, p. 13.
12/11/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/35), JO L 301, 12.11.2013, p. 6.
05/11/2013
Aviz cu privire la restructurarea financiară a companiilor (CON/2013/75), Slovenia, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare (reformare)  (BCE/2013/40), JO L 297, 7.11.2013, p. 107.Informaţii suplimentare
07/11/2013
Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind cerinţele de raportare statistică aplicabile oficiilor poştale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro (reformare)  (BCE/2013/39), JO L 297, 7.11.2013, p. 94.Informaţii suplimentare
07/11/2013
Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (reformare)  (BCE/2013/38), JO L 297, 7.11.2013, p. 73.Informaţii suplimentare
07/11/2013
Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al BCE din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare (reformare)  (BCE/2013/34), JO L 297, 7.11.2013, p. 51.Informaţii suplimentare
07/11/2013
Regulamentul (UE) NR. 1071/2013 al BCE din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), JO L 297, 7.11.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
29/10/2013
Aviz cu privire la transferul administrării unor proprietăţi ale statului către Banca Naţională a României (CON/2013/74), România, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
15/10/2013
Aviz cu privire la măsuri pentru reorganizarea bancară  (CON/2013/73), Slovenia, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizarea şi calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (CON/2013/72), JO C 14, 16.10.2013, p. 5.Informaţii suplimentare
07/10/2013
Aviz cu privire la cadrul integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/71), Ungaria, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Orientarea BCE din 30 iulie 2013 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2013/25), JO L 247, 18.9.2013, p. 38.
18/09/2013
Aviz cu privire la înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară şi mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale (CON/2013/70), Slovenia, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Recomandarea BCE din 2 septembrie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España (BCE/2013/32), JO C 264, 13.9.2013, p. 1.
13/09/2013
Aviz cu privire la modificările Statutului Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Aviz cu privire la o nouă atribuţie statistică a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalia, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Aviz cu privire la procesarea şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2013/65), Letonia, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Aviz cu privire la principiile şi procedura de preschimbare a bancnotelor şi monedelor metalice  (CON/2013/64), Polonia, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Aviz cu privire la casele de ajutor reciproc (CON/2013/63), Lituania, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Aviz cu privire la furnizarea de servicii de plată de către Banka Slovenije pentru utilizatorii bugetului (CON/2013/62), Slovenia, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Aviz cu privire la autonomia Banco de España în ceea ce priveşte chestiunile legate de personal şi la încetarea mandatului guvernatorului (CON/2013/61), Spania, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/67), Slovenia, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Aviz cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată (CON/2013/60), Danemarca, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Aviz cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Aviz cu privire la registrul situaţiilor financiare (CON/2013/58), Slovacia, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Aviz cu privire la lichidarea specială a instituţiilor de credit (CON/2013/57), Grecia, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Aviz cu privire la noul cadru integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/56), Ungaria, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Aviz cu privire la măsurile de încurajare a acordării de împrumuturi pe termen lung (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/54), Cipru, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Suedia, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Aviz cu privire la băncile de economisire şi fundaţiile bancare (CON/2013/52), Spania, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/51), Cipru, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/22), JO L 195, 18.7.2013, p. 27.
18/07/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea euro în Letonia și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Letonia  (CON/2013/48), JO C 204, 18.7.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
13/07/2013
Decizia BCE din 28 iunie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2013/13 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/21), JO L 192, 13.7.2013, p. 75.Informaţii suplimentare
12/07/2013
Aviz cu privire la măsuri de stabilizare (CON/2013/50), România, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
09/07/2013
Aviz cu privire la filialele instituţiilor de credit din afara SEE (CON/2013/49), Irlanda, 9.7.2013.
06/07/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (BCE/2013/20), JO L 187, 6.7.2013, p. 25.
06/07/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat  (BCE/2013/18), JO L 187, 6.7.2013, p. 17.
06/07/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE  (BCE/2013/17), JO L 187, 6.7.2013, p. 15.
06/07/2013
Decizia BCE din 21 iunie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2013/16), JO L 187, 6.7.2013, p. 13.
06/07/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate  (BCE/2013/15), JO L 187, 6.7.2013, p. 9.
03/07/2013
Aviz cu privire la cerinţele de constituire a rezervelor minime obligatorii în legătură cu introducerea monedei euro (CON/2013/47), Letonia, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Acordul din 21 iunie 2013 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă nu este euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare JO C 187, 29.6.2013, p. 1.
28/06/2013
Aviz cu privire la reformele privind plăţile şi pensiile (CON/2013/46), Irlanda, 28.6.2013.
26/06/2013
Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Lietuvos bankas (CON/2013/45), Lituania, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (CON/2013/37), JO C 179, 25.6.2013, p. 9.Informaţii suplimentare
21/06/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro destinate circulaţiei (CON/2013/35), JO C 176, 21.6.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
19/06/2013
Aviz cu privire la o taxă specială aplicabilă instituţiilor de credit (CON/2013/44), Cipru, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Aviz cu privire la tratamentul aplicat bancnotelor euro neutralizate de dispozitive antifurt (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
12/06/2013
Aviz cu privire la o propunere de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și o propunere de regulament privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (CON/2013/32), JO C 166, 12.6.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
10/06/2013
Aviz cu privire la planuri de redresare şi rezoluţie (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
05/06/2013
Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cipru, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Aviz cu privire la noile atributii de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Ungaria, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/39), România, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
29/05/2013
Aviz cu privire la Fondul elen pentru stabilitate financiară (CON/2013/38), Grecia, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Orientarea BCE din 15 mai 2013 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale  (BCE/2013/14), JO L 138, 24.5.2013, p. 19.
24/05/2013
Aviz cu privire la statutul instituţiilor de credit şi crearea societăţilor cu rol de finanţare  (CON/2013/36), Franța, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Orientarea BCE/2006/4. Versiune consolidată neoficială realizată de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.5.2013.
23/05/2013
Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile persoanelor fizice supraîndatorate (CON/2013/34), Grecia, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Aviz cu privire la protejarea debitorului ipotecar (CON/2013/33), Spania, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 2 mai 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/13), JO L 133, 17.5.2013, p. 26.
07/05/2013
Aviz cu privire la consolidarea rolului instituţional şi a independenţei Băncii Naţionale a României (CON/2013/31), România, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
07/05/2013
Orientarea BCE din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare  (BCE/2013/7), JO L 125, 7.5.2013, p. 17.
03/05/2013
Recomandarea BCE din 26 aprilie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Suomen Pankki  (BCE/2013/12), JO C 126, 3.5.2013, p. 1.
30/04/2013
Orientarea BCE din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum şi schimbul şi retragerea bancnotelor euro  (BCE/2013/11), JO L 118, 30.4.2013, p. 43.
30/04/2013
Decizia BCE din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro  (BCE/2013/10), JO L 118, 30.4.2013, p. 37.Informaţii suplimentare
30/04/2013
Aviz cu privire la politica macroprudentiala (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
Recomandarea BCE din 19 aprilie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai BCE (BCE/2013/9), JO C 122, 27.4.2013, p. 1.
26/04/2013
Aviz cu privire la un registru al creditelor de consum (CON/2013/29), Franța, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Recomandarea BCE din 17 aprilie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank (BCE/2013/8), JO C 115, 23.4.2013, p. 1.
19/04/2013
Aviz cu privire la protejarea împotriva riscurilor şi separarea activităţilor bancare (CON/2013/28), Germania, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Aviz cu privire la sistemul de garanţii de stat şi cu privire la garanţiile de stat pentru Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
11/04/2013
Aviz cu privire la planificarea în caz de criză şi intervenţia timpurie în ceea ce priveşte instituţiile de credit în Austria (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Aviz cu privire la Fondul de garantare a depozitelor (CON/2013/25), Spania, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat (BCE/2013/6), JO L 95, 5.4.2013, p. 22.
05/04/2013
Decizia BCE din 20 martie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2011/4 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez, a Deciziei BCE/2011/10 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez, a Deciziei BCE/2012/32 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, precum şi a Deciziei BCE/2012/34 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanţiilor exprimate în monedă străină (BCE/2013/5), JO L 95, 5.4.2013, p. 21.Informaţii suplimentare
05/04/2013
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2013/4), JO L 95, 5.4.2013, p. 23.
05/04/2013
Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile (CON/2013/4), JO C 96, 4.4.2013, p. 18.
04/04/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (CON/2013/2), JO C 96, 4.4.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
02/04/2013
Aviz cu privire la tranzacţiile ipotecare speciale (CON/2013/23), Slovacia, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/21), Slovenia, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Aviz cu privire la conturile de depozit dormante de la instituţiile de credit (CON/2013/20), Grecia, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Decizia BCE din 11 ianuarie 2013 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2013/1), JO L 74, 16.3.2013, p. 30.
13/03/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC): transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce privește constituirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a cotelor de impozitare, și o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (CON/2012/77), JO C 73, 13.3.2013, p. 5.
12/03/2013
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/17), Grecia, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Aviz cu privire o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele pentru investiţii (CON/2012/103), JO C 70, 9.3.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
04/03/2013
Aviz cu privire la contribuţiile Oesterreichische Nationalbank la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al Fondului Monetar Internaţional şi un acord bilateral de împrumut între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Aviz cu privire la diferite proiecte de standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe pentru a fi adoptate prin intermediul unor regulamente delegate şi de punere în aplicare ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii  (CON/2012/95), JO C 60, 1.3.2013, p. 1.
20/02/2013
Aviz cu privire la distribuirea profitului Bank of Greece  (CON/2013/15), Grecia, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Aviz cu privire la cadrul de supraveghere a pieţei financiare (CON/2013/14), Polonia, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Aviz cu privire la un proiect de regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea (CON/2012/42), JO C 47, 19.2.2013, p. 1.
18/02/2013
Aviz cu privire la modalitatea modificată de calcul al contribuţiei anuale pentru stabilitatea financiară (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
12/02/2013
Aviz cu privire la acceptarea de depozite şi administrarea contului de titluri de valoare de către Trezorerie (CON/2013/12), Ungaria, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Aviz cu privire la o propunere de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii  (CON/2012/99), JO C 39, 12.2.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
09/02/2013
Recomandarea BCE din 4 februarie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus (BCE/2013/3), JO C 37, 9.2.2013, p. 1.
08/02/2013
Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în contextul plăţii salariilor (CON/2013/11), Finlanda, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Orientarea BCE din 23 ianuarie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/2) (BCE/2013/2), JO L 34, 5.2.2013, p. 18.
01/02/2013
Aviz cu privire la limitarea platilor cu numerar (CON/2013/9), Danemarca, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Aviz cu privire la garantia de stat care acopera anumite angajamente ale filialelor Dexia SA (CON/2013/8), Franța, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Aviz cu privire la un cadru de rezoluţie pentru instituţii de credit şi alte instituţii (CON/2013/10), Cipru, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice BCE în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (CON/2012/96), JO C 30, 1.2.2013, p. 6.Informaţii suplimentare
30/01/2013
Orientarea BCE din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (reformare) (BCE/2012/27), JO L 30, 30.1.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
30/01/2013
Aviz cu privire la tranzactiile de transfer credit si direct debit (CON/2013/7), Italia, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Aviz cu privire la noile competenţe acordate Băncii Naţionale a României în ceea ce priveşte datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane (CON/2013/6), România, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
18/01/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 19 decembrie 2012 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină (BCE/2012/34), JO L 14, 18.1.2013, p. 22.
17/01/2013
Decizia BCE din 19 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/24 privind distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și provenit din titlurile de valoare achiziționate în cadrul programului privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2012/33), JO L 13, 17.1.2013, p. 12.
17/01/2013
Decizia BCE din 11 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2012/31), JO L 13, 17.1.2013, p. 8.
15/01/2013
Decizia BCE din 7 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2009/4 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8)  (BCE/2012/28), JO L 9, 15.1.2013, p. 11.
14/01/2013
Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2013/5), Polonia, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Aviz cu privire la intervenţia timpurie, restructurarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în cazul instituţiilor de credit (CON/2013/3), Spania, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Aviz cu privire la cadrul de supraveghere al pieţei financiare (CON/2013/1), Polonia, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language