Menu

2013

27/12/2013
Opinjoni dwar żieda fil-kapital tal-Banca d'Italia (CON/2013/96), L-Italja, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni varjabbli għal impjegati ta' negozjanti ta' titoli (CON/2013/95), Id-Danimarka, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Opinjoni dwar il-bonds koperti (CON/2013/94), Ir-Rumanija, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Opinjoni dwar ir-reġistru tal-kreditu (CON/2013/93), Il-Latvja, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Opinjoni dwar il-kontroll tan-nefqa pubblika fir-rigward tal-Banca d'Italia (CON/2013/92), L-Italja, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Diċembru 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2013/51), ĠU C 378, 24.12.2013, pġ. 15.
17/12/2013
Opinjoni dwar l-ipproċessar u t-tqassim ta' karti tal-flus, u l-protezzjoni tagħhom kontra l-iffalsifikar fl-Ungerija (CON/2013/89), L-Ungerija, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Deċizjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Diċembru 2013 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2014 (BĊE/2013/46), ĠU L 349, 21.12.2013, pġ. 109.
18/12/2013
Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fl-Estonja (CON/2013/91), L-Estonja, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fil-Lussemburgu (CON/2013/90), Il-Lussemburgu, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet (BĊE/2013/43) (BĊE/2013/43), ĠU L 352, 17.12.2013, pġ. 18.
05/12/2013
Opinjoni dwar il-governanza tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja (CON/2013/83), Id-Danimarka, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Opinjoni dwar l-istatus legali tal-assi ta' Lietuvos bankas u l-iskop tal-verifika pubblika tiegħu  (CON/2013/85), Il-Litwanja, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/87), Il-Portugall, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar is-sorveljanza makroprudenzjali (CON/2013/82), Il-Finlandja, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Linja gwida tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2013/37), ĠU L 332, 12.12.2013, pġ. 82.
09/12/2013
Opinjoni dwar l-obbligi ta’ rapportar ta’ dejta li jgħinu l-kompiti superviżorji tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), L-Ungerija, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Opinjoni dwar il-mezzi ta' ħlas u s-sistemi ta' ħlas (CON/2013/84), Franza, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Opinjoni dwar miżuri biex tissaħħaħ l-istabbiltà bankarja (CON/2013/86), Is-Slovenja, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Opinjoni dwar il-liċenzjar, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu li jikkooperaw (CON/2013/81), Ċipru, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Opinjoni dwar miżuri ta’ stabilizzazzjoni u l-fond ta’ garanzija tad-depożiti (CON/2013/80), Ir-Rumanija, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE dwar il-modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà demokratika u tas-sorveljanza tal-eżerċizzju tal-kompiti mogħtija lill-BĊE fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku ĠU L 320, 30.11.2013, pġ. 2.
22/11/2013
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riserva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/79), Il-Litwanja, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Opinjoni dwar bidliet fis-setgħat dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet fis-Central Bank of Cyprus  (CON/2013/78), Ċipru, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-15 ta’ Novembru 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Latvijas Banka (BĊE/2013/42), ĠU C 342, 15.11.2013, pġ. 1.
12/11/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral, BĊE/2013/36 (BĊE/2013/36), ĠU L 301, 12.11.2013, pġ. 13.
12/11/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral, BĊE/2013/35 (BĊE/2013/35), ĠU L 301, 12.11.2013, pġ. 6.
05/11/2013
Opinjoni dwar ir-ristrutturar finanzjarju tal-kumpaniji (CON/2013/75), Is-Slovenja, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Regolament (UE) nru 1075/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/40), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 107.Aktar tagħrif
07/11/2013
Regolament (UE) nru 1074/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar obbligi ta’ rapportar statistiku għal istituzzjonijiet ġiro tal-uffiċċji tal-posta li jirċievu depożiti mingħand residenti fiż-żona tal-euro li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji monetarji(riformulazzjoni)  (BĊE/2013/39), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 94.Aktar tagħrif
07/11/2013
Regolament (UE) nru 1073/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/38), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 73.Aktar tagħrif
07/11/2013
Regolament (UE) nru 1072/2013 tal-BĊE tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/34), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 51.Aktar tagħrif
07/11/2013
Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-BĊE tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (BĊE/2013/33), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
29/10/2013
Opinjoni dwar it-trasferiment tal-ġestjoni tal-proprjetajiet tal-Istat lil-Banca Naţională a României (CON/2013/74), Ir-Rumanija, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Opinjoni dwar miżuri għar-riorganizzazzjoni tal-banek (CON/2013/73), Is-Slovenja, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta’ żbilanċi makroekonomiċi (CON/2013/72), ĠU C 14, 16.10.2013, pġ. 5.Aktar tagħrif
07/10/2013
Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat fl-Ungerija (CON/2013/71), L-Ungerija, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Linja Gwida tal-BĊE tat-30 ta’ Lulju 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar l-obbligi ta’ rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2013/25), ĠU L 247, 18.9.2013, pġ. 38.
18/09/2013
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Bord għall-Istabbilt Finanzjarja u l-mandat makroprudenzjali tal-awtoritajiet nazzjonali (CON/2013/70), Is-Slovenja, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Settembru 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de España (BĊE/2013/32), ĠU C 264, 13.9.2013, pġ. 1.
13/09/2013
Opinjoni tal-BĊE dwar l-emendi fl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta’ Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Opinjoni dwar kompitu ġdid statistiku tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Il-Belġju, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali tal-Banco de Portugal (CON/2013/66), Il-Portugall, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Opinjoni dwar it-trattament u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2013/65), Il-Latvja, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Opinjoni dwar il-prinċipji u l-proċedura għall-iskambju ta' karti tal-flus u muniti (CON/2013/64), Il-Polonja, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Opinjoni dwar il-credit unions (CON/2013/63), Il-Litwanja, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Opinjoni dwar l-għoti ta' servizzi ta' pagament minn Banka Slovenije għal utenti tal-baġit (CON/2013/62), Is-Slovenja, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Opinjoin dwar l-awtonomija tal-Banco de España fi kwistjonijiet tal-persunal u dwar it-terminazzjoni tal-mandat tal-Gvernatur (CON/2013/61), Spanja, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu l-istabbiltà tal-bank (CON/2013/67), Is-Slovenja, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Opinjoni dwar l-għoti ta' kollateral lil Danmarks Nationalbank permezz ta' kollateralizzazzjoni awtomatika (CON/2013/60), Id-Danimarka, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Opinjoi dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (CON/2013/59), Il-Belġju, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Opinjoni dwar ir-reġistru ta' rapporti finanzjarji (CON/2013/58), Is-Slovakja, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Opinjoni dwar il-likwidazzjoni speċjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/57), Il-Greċja, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat Ungeriż ġdid (CON/2013/56), L-Ungerija, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Opinjoni dwar miżuri li jgħinu s-self fuq żmien twil (CON/2013/55), Il-Belġju, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/54), Ċipru, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta' Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), L-Isvezja, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Opinjoni dwar il-banek tat-tfaddil u l-fondazzjonijiet bankarji (CON/2013/52), Spanja, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu f’kooperattiva  (CON/2013/51), Ċipru, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Lulju 2013 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru  (BĊE/2013/22), ĠU L 195, 18.7.2013, pġ. 27.
18/07/2013
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Latvja  (CON/2013/48), ĠU C 204, 18.7.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
13/07/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/13 dwar miżuri temporani marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/21), ĠU L 192, 13.7.2013, pġ. 75.Aktar tagħrif
12/07/2013
Opinjoni dwar miżuri ta’ stabbilizzazzjoni (CON/2013/50), Ir-Rumanija, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Opinjoni dwar ferghat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li mhumiex fiz-ZEE (CON/2013/49), L-Irlanda, 9.7.2013.
06/07/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro (BĊE/2013/20), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 25.
06/07/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas  (BĊE/2013/18), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 17.
06/07/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE  (BĊE/2013/17), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 15.
06/07/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/16), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 13.
06/07/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-mizuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta’ rizerva barranin ittrasferiti  (BĊE/2013/15), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 9.
03/07/2013
Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2013/47), Il-Latvja, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Ftehim tal-21 ta’ Ġunju 2013 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu ta’ rata tal-kambju fit-tielet stadju ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja ĠU C 187, 29.6.2013, pġ. 1.
28/06/2013
Opinjoni dwar ir-riformi fis-salarji u fil-pensjonijiet (CON/2013/46), L-Irlanda, 28.6.2013.
26/06/2013
Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Lietuvos bankas (CON/2013/45), Il-Litwanja, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill2000/383/ĠAI (CON/2013/37), ĠU C 179, 25.6.2013, pġ. 9.Aktar tagħrif
21/06/2013
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (CON/2013/35), ĠU C 176, 21.6.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
19/06/2013
Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/44), Ċipru, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Opinjoni dwar it-trattament ta' karti tal-flus tal-euro newtralizzati minn apparat kontra s-serq (CON/2013/43), Il-Belġju, 12.6.2013.
12/06/2013
Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u dwar proposta għal regolament fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (CON/2013/32), ĠU C 166, 12.6.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
10/06/2013
Opinjoni dwar pjanijiet għall-irkupru u r-riżoluzzjoni (CON/2013/42), Il-Belġju, 10.6.2013.
05/06/2013
Opinjoni dwar bidliet fil-governanza tas-Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ċipru, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Opinjoni dwar il-kompiti superviżorji ġodda tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), L-Ungerija, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/39), Ir-Rumanija, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Opinjoni dwar il-Fond ghall-Istabbilta' Finanzjarja Elleniku (CON/2013/38), Il-Greċja, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Linja gwida tal-BĊE tal-15 ta’ Mejju 2013 li temenda l-Linja gwida BĊE/2006/4 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ riżervi f’euro mill-Eurosistema lil banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali  (BĊE/2013/14), ĠU L 138, 24.5.2013, pġ. 19.
24/05/2013
Opinjoni dwar l-istat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u l-ħolqien ta' kumpaniji ta' finanzjament (CON/2013/36), Franza, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Linja gwida BĊE/2006/4. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 24.5.2013.
23/05/2013
Opinjoni dwar l-arrangamenti ghad-dejn ghal persuni midjunin iz-zejjed (CON/2013/34), Il-Greċja, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Opinjoni dwar il-protezzjoni ta’ min jissellef b’ipoteka (CON/2013/33), Spanja, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Mejju 2013 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/13), ĠU L 133, 17.5.2013, pġ. 26.
07/05/2013
Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-irwol istituzzjonali u l-indipendenza tal-Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ir-Rumanija, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Linja gwida tal-BĊE tat-22 ta’ Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f’titoli  (BĊE/2013/7), ĠU L 125, 7.5.2013, pġ. 17.
03/05/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ April 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Suomen Pankki  (BĊE/2013/12), ĠU C 126, 3.5.2013, pġ. 1.
30/04/2013
Linja gwida tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2003/5 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/11), ĠU L 118, 30.4.2013, pġ. 43.
30/04/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2013/10), ĠU L 118, 30.4.2013, pġ. 37.Aktar tagħrif
30/04/2013
Opinjoni dwar il-politika makroprudenzjali (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-BĊE (BĊE/2013/9), ĠU C 122, 27.4.2013, pġ. 1.
26/04/2013
Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu għall-konsumatur (CON/2013/29), Franza, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ April 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2013/8), ĠU C 115, 23.4.2013, pġ. 1.
19/04/2013
Opinjoni dwar il-protezzjoni mir-riskji u s-separazzjoni tan-negozji bankarji (CON/2013/28), Il-Ġermanja, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Opinjoni dwar il-qafas għall-garanziji tal-Istat u dwar il-garanziji tal-Istat għal Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Il-Belġju, 15.4.2013.
11/04/2013
Opinjoni dwar l-ippjanar għall-kriżijiet u l-intervent bikri għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/26), L-Awstrija, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Opinjoni dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti (CON/2013/25), Spanja, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta’ bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politka monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2013/6), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 22.
05/04/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 li tħassar id-Deċiżjonijiet BĊE/2011/4 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż, BĊE/2011/10 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż, BĊE/2012/32 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u BĊE/2012/34 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta’ kollateral denominat f’munita barranija (BĊE/2013/5), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 21.Aktar tagħrif
05/04/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Linja gwida tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/4), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 23.
05/04/2013
Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-kollateral finanzjarju (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet (CON/2013/4), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 18.
04/04/2013
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro  (CON/2013/2), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
02/04/2013
Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' ipoteki speċjali (CON/2013/23), Is-Slovakja, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Opinjoni dwar ir-rapportar tal-bilanċ tal-ħlasijiet (CON/2013/22), L-Awstrija, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Opinjoni dwar il-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbiltà bankarja (CON/2013/21), Is-Slovenja, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Opinjoni dwar kontijiet ta’ depożitu weqfin mill-attività ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/20), Il-Greċja, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/19), Il-Portugall, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta’ ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/18), Il-Belġju, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta’ Jannar 2013 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali  (BĊE/2013/1), ĠU L 74, 16.3.2013, pġ. 30.
13/03/2013
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 li jikkonċerna l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (HICP: trasmissjoni u tixrid ta’ sottoindiċi tal-HICP, fir-rigward tal-istabbiliment tal-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsum fuq rati tat-taxxa kostanti u fuq proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur, fir-rigward tal-iffissar ta’ indiċijiet tal-prezzijiet tal-abitazzjonijiet okkupati mis-sidien (CON/2012/77), ĠU C 73, 13.3.2013, pġ. 5.
12/03/2013
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/17), Il-Greċja, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment  (CON/2012/103), ĠU C 70, 9.3.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
04/03/2013
Opinjoni dwar il-kontribuzzjonijiet tal-Oesterreichische Nationalbank għall-Fond ta' Investiment Kollettiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir u lftehim bilaterali ta' self bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), L-Awstrija, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Opinjoni dwar diversi abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni biex jiġu adottati permezz ta’ regolamenti ddelegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet  (CON/2012/95), ĠU C 60, 1.3.2013, pġ. 1.
20/02/2013
Opinjoni dwar it-tqassim ta’ profitti tal-Bank of Greece  (CON/2013/15), Il-Greċja, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Opinjoni dwar il-qafas għas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/14), Il-Polonja, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Opinjoni dwar abbozz ta’ regolament ta’ delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, il-leverage, it-trasparenza u s-superviżjoni (CON/2012/42), ĠU C 47, 19.2.2013, pġ. 1.
18/02/2013
Opinjoni dwar il-kalkolu emendat tal-kontribut annwali għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2013/13), Il-Belġju, 18.2.2013.
12/02/2013
Opinjoni dwar it-teħid ta' depożiti u l-ġestjoni ta' kont ta' titoli mit-Teżor (CON/2013/12), L-Ungerija, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Proposta għal direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment  (CON/2012/99), ĠU C 39, 12.2.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
09/02/2013
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta’ Frar 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Cyprus (BĊE/2013/3), ĠU C 37, 9.2.2013, pġ. 1.
08/02/2013
Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti fil-kuntest tal-ħlas tal-pagi  (CON/2013/11), Il-Finlandja, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Linja gwida tal-BĊE tat-23 ta’ Jannar 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/18 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2013/2) (BĊE/2013/2), ĠU L 34, 5.2.2013, pġ. 18.
01/02/2013
Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/9), Id-Danimarka, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri xi obbligazzjonijiet ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2013/8), Franza, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinjoni dwar qafas għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u oħrajn (CON/2013/10), Ċipru, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-BĊE fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (CON/2012/96), ĠU C 30, 1.2.2013, pġ. 6.Aktar tagħrif
30/01/2013
Linja gwida tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (riformulazzjoni) (BĊE/2012/27), ĠU L 30, 30.1.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
30/01/2013
Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' trasferiment ta' kreditu u ta' debitu dirett (CON/2013/7), L-Italja, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Opinjoni dwar kompetenzi ġodda mogħtija lil Banca Naţională a României dwar id-dejn sovran u s-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovran (CON/2013/6), Ir-Rumanija, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2012 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta' kollateral denominat f'munita barranija (BĊE/2012/34), ĠU L 14, 18.1.2013, pġ. 22.
17/01/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/24 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE mill-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni u li tirriżulta minn titoli mixtrija taħt il-programm tas-swieq tat-titoli (BĊE/2012/33), ĠU L 13, 17.1.2013, pġ. 12.
17/01/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB (BĊE/2012/31), ĠU L 13, 17.1.2013, pġ. 8.
15/01/2013
Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2009/4 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (KE) Nru 958/2007 dwar statistika fir-rigward tal-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2007/8) (BĊE/2012/28), ĠU L 9, 15.1.2013, pġ. 11.
14/01/2013
Opinjoni dwar unjins ta' kreditu (CON/2013/5), Il-Polonja, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Opinjoni dwar l-intervent bikri, ir-ristrutturar u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/3), Spanja, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Opinjoni dwar il-qafas tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/1), Il-Polonja, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language