Menu

2013

27/12/2013
Nuomonė dėl Banca d’Italia kapitalo padidinimo (CON/2013/96), Italija, 2013 12 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Nuomonė dėl vertybinių popierių maklerių darbuotojų kintamo atlyginimo (CON/2013/95), Danija, 2013 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Nuomonė dėl padengtų obligacijų (CON/2013/94), Rumunija, 2013 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Nuomonė dėl kredito registro (CON/2013/93), Latvija, 2013 12 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Nuomonė dėl viešųjų išlaidų įšaldymo Banca d'Italia atžvilgiu  (CON/2013/92), Italija, 2013 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
2013 m. gruodžio 17 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2013/51), OL C 378, 2013 12 24, p. 15.
17/12/2013
Nuomonė dėl banknotų apdorojimo ir platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2013/89), Vengrija, 2013 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
2013 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (ECB/2013/46), OL L 349, 2013 12 21, p. 109.
18/12/2013
Nuomonė dėl Estijos viešųjų finansų (CON/2013/91), Estija, 2013 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Nuomonė dėl Liuksemburgo viešųjų finansų (CON/2013/90), Liuksemburgas, 2013 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
2013 m. lapkričio 28 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43), OL L 352, 2013 12 17, p. 18.
05/12/2013
Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos valdymo (CON/2013/83), Danija, 2013 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso ir jo valstybinio audito masto  (CON/2013/85), Lietuva, 2013 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
06/12/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/87), Portugalija, 2013 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
2013 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2013/37), OL L 332, 2013 12 12, p. 82.
09/12/2013
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank priežiūros uždaviniams vykdyti reikalingų duomenų atskaitomybės įsipareigojimų (CON/2013/88), Vengrija, 2013 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/86), Slovėnija, 2013 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros (CON/2013/81), Kipras, 2013 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Europos Parlamento ir ECB tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą OL L 320, 2013 11 30, p. 2.
22/11/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2013/79), Lietuva, 2013 11 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
22/11/2013
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus sprendimų priėmimo įgaliojimų pakeitimų (CON/2013/78), Kipras, 2013 11 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
2013 m. lapkričio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditoriaus (ECB/2013/42), OL C 342, 2013 11 15, p. 1.
12/11/2013
Nebegalioja: 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB sprendimas dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/36), OL L 301, 2013 11 12, p. 13.
12/11/2013
Nebegalioja: 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB sprendimas dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/35), OL L 301, 2013 11 12, p. 6.
05/11/2013
Nuomonė dėl bendrovių finansinio restruktūrizavimo (CON/2013/75), Slovėnija, 2013 11 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40) (ECB/2013/40), OL L 297, 2013 11 7, p. 107.Papildoma informacija
07/11/2013
2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (nauja redakcija) (ECB/2013/39) (ECB/2013/39), OL L 297, 2013 11 7, p. 94.Papildoma informacija
07/11/2013
2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/38) (ECB/2013/38), OL L 297, 2013 11 7, p. 73.Papildoma informacija
07/11/2013
2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/34) (ECB/2013/34), OL L 297, 2013 11 7, p. 51.Papildoma informacija
07/11/2013
2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija)(ECB/2013/33) (ECB/2013/33), OL L 297, 2013 11 7, p. 1.Papildoma informacija
29/10/2013
Nuomonė dėl valstybės turto valdymo perdavimo Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunija, 2013 10 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių (CON/2013/73), Slovėnija, 2013 10 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72), OL C 14, 2013 10 16, p. 5.Papildoma informacija
07/10/2013
Nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/71), Vengrija, 2013 10 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
2013 m. liepos 30 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2013/25), OL L 247, 2013 9 18, p. 38.
18/09/2013
Nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje  (CON/2013/70), Slovėnija, 2013 9 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
2013 m. rugsėjo 2 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus (ECB/2013/32), OL C 264, 2013 9 13, p. 1.
13/09/2013
ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2013/69), Malta, 2013 9 13.
29/08/2013
Nuomonė dėl naujų Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statistikos uždavinių (CON/2013/68), Belgija, 2013 8 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Nuomonė dėl Banco de Portugal makroprudencinių įgaliojimų  (CON/2013/66), Portugalija, 2013 8 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2013/65), Latvija, 2013 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros (CON/2013/64), Lenkija, 2013 8 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/63), Lietuva, 2013 8 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
19/08/2013
Nuomonė dėl Banka Slovenije mokėjimo paslaugų teikimo biudžeto naudotojams (CON/2013/62), Slovėnija, 2013 8 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Nuomonė dėl Banco de España autonomijos personalo klausimais ir dėl valdytojo kadencijos pabaigos (CON/2013/61), Ispanija, 2013 8 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti (CON/2013/67), Slovėnija, 2013 8 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2013/58), Slovakija, 2013 8 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo  (CON/2013/57), Graikija, 2013 8 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/56), Vengrija, 2013 7 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Nuomonė dėl ilgalaikio skolinimo skatinimo priemonių (CON/2013/55), Belgija, 2013 7 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/54), Kipras, 2013 7 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo  (CON/2013/53), Švedija, 2013 7 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų (CON/2013/52), Ispanija, 2013 7 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros (CON/2013/51), Kipras, 2013 7 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Nebegalioja: 2013 m. liepos 5 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/22), OL L 195, 2013 7 18, p. 27.
18/07/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98  (CON/2013/48), OL C 204, 2013 7 18, p. 1.Papildoma informacija
13/07/2013
2013 m. birželio 28 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2013/21), OL L 192, 2013 7 13, p. 75.Papildoma informacija
12/07/2013
Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių (CON/2013/50), Rumunija, 2013 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų, kurios nėra EEE, filialų (CON/2013/49), Airija, 2013 7 9.
06/07/2013
Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai  (ECB/2013/20), OL L 187, 2013 7 6, p. 25.
06/07/2013
Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (ECB/2013/18), OL L 187, 2013 7 6, p. 17.
06/07/2013
Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2013/17), OL L 187, 2013 7 6, p. 15.
06/07/2013
2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2013/16), OL L 187, 2013 7 6, p. 13.
06/07/2013
Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės  (ECB/2013/15), OL L 187, 2013 7 6, p. 9.
03/07/2013
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2013/47), Latvija, 2013 7 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
2013 m. birželio 21 d. Sutartis tarp ECB ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinių centrinių bankų, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 187, 2013 6 29, p. 1.
28/06/2013
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų reformų (CON/2013/46), Airija, 2013 6 28.
26/06/2013
Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
25/06/2013
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, pasiūlymo  (CON/2013/37), OL C 179, 2013 6 25, p. 9.Papildoma informacija
21/06/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (CON/2013/35), OL C 176, 2013 6 21, p. 11.Papildoma informacija
19/06/2013
Nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms (CON/2013/44), Kipras, 2013 6 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo (CON/2013/43), Belgija, 2013 6 12.
12/06/2013
Nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo (CON/2013/32), OL C 166, 2013 6 12, p. 2.Papildoma informacija
10/06/2013
Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų (CON/2013/42), Belgija, 2013 6 10.
05/06/2013
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo pakeitimų (CON/2013/41), Kipras, 2013 6 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių (CON/2013/40), Vengrija, 2013 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/39), Rumunija, 2013 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo (CON/2013/38), Graikija, 2013 5 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
2013 m. gegužės 15 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms  (ECB/2013/14), OL L 138, 2013 5 24, p. 19.
24/05/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir finansavimo bendrovių sukūrimo (CON/2013/36), Prancūzija, 2013 5 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Gairės ECB/2006/4. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2013 5 24.
23/05/2013
Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2013/34), Graikija, 2013 5 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos (CON/2013/33), Ispanija, 2013 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Nebegalioja: 2013 m. gegužės 2 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/13), OL L 133, 2013 5 17, p. 26.
07/05/2013
Nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo (CON/2013/31), Rumunija, 2013 5 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
2013 m. kovo 22 d. ECB gairės dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2013/7), OL L 125, 2013 5 7, p. 17.
03/05/2013
2013 m. balandžio 26 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditoriaus (ECB/2013/12), OL C 126, 2013 5 3, p. 1.
30/04/2013
2013 m. balandžio 19 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/11), OL L 118, 2013 4 30, p. 43.
30/04/2013
2013 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/10), OL L 118, 2013 4 30, p. 37.Papildoma informacija
30/04/2013
Nuomonė dėl makroprudencinės politikos (CON/2013/30), Malta, 2013 4 30.
27/04/2013
2013 m. balandžio 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditorių (ECB/2013/9), OL C 122, 2013 4 27, p. 1.
26/04/2013
Nuomonė dėl vartojimo kreditų registro (CON/2013/29), Prancūzija, 2013 4 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
2013 m. balandžio 17 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių (ECB/2013/8), OL C 115, 2013 4 23, p. 1.
19/04/2013
Nuomonė dėl apsaugos nuo rizikos ir bankinės veiklos atskyrimo (CON/2013/28), Vokietija, 2013 4 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Nuomonė dėl valstybės garantijų sistemos ir valstybės garantijų Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgija, 2013 4 15.
11/04/2013
Nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo kredito įstaigoms (CON/2013/26), Austrija, 2013 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Nuomonė dėl Indėlių garantijų fondo (CON/2013/25), Ispanija, 2013 4 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Nebegalioja: 2013 m. kovo 20 d. ECB sprendimas dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių (ECB/2013/6), OL L 95, 2013 4 5, p. 22.
05/04/2013
2013 m. kovo 20 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2013/5), OL L 95, 2013 4 5, p. 21.Papildoma informacija
05/04/2013
Nebegalioja: 2013 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (nauja redakcija) (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OL L 95, 2013 4 5, p. 23.
05/04/2013
Nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų (CON/2013/24), Malta, 2013 4 5.
04/04/2013
2013 m. sausio 11 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (CON/2013/4), OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
04/04/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė (CON/2013/2), OL C 96, 2013 4 4, p. 11.Papildoma informacija
02/04/2013
Nuomonė dėl specialių įkeitimo sandorių (CON/2013/23), Slovakija, 2013 4 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės (CON/2013/22), Austrija, 2013 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/21), Slovėnija, 2013 3 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Nuomonė dėl nenaudojamų indėlių sąskaitų kredito įstaigose (CON/2013/20), Graikija, 2013 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/19), Portugalija, 2013 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/18), Belgija, 2013 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
2013 m. sausio 11 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema (ECB/2013/1), OL L 74, 2013 3 16, p. 30.
13/03/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, ir dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės, pasiūlymo (CON/2012/77), OL C 73, 2013 3 13, p. 5.
12/03/2013
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/17), Graikija, 2013 3 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų  (CON/2012/103), OL C 70, 2013 3 9, p. 2.Papildoma informacija
04/03/2013
Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank įnašų į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalio paskolos susitarimo (CON/2013/16), Austrija, 2013 3 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Nuomonė dėl įvairių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad šie būtų priimti Komisijos deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (CON/2012/95), OL C 60, 2013 3 1, p. 1.
20/02/2013
Nuomonė dėl Bank of Greece pelno paskirstymo  (CON/2013/15), Graikija, 2013 2 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/14), Lenkija, 2013 2 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Nuomonė dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, projekto (CON/2012/42), OL C 47, 2013 2 19, p. 1.
18/02/2013
Nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo (CON/2013/13), Belgija, 2013 2 18.
12/02/2013
Nuomonė dėl galimybės iždui priimti indėlius ir administruoti vertybinių popierių sąskaitas (CON/2013/12), Vengrija, 2013 2 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema  (CON/2012/99), OL C 39, 2013 2 12, p. 1.Papildoma informacija
09/02/2013
2013 m. vasario 4 d. ECB rekomendacija, Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus (ECB/2013/3), OL C 37, 2013 2 9, p. 1.
08/02/2013
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo išmokant atlyginimus (CON/2013/11), Suomija, 2013 2 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
2013 m. sausio 23 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), OL L 34, 2013 2 5, p. 18.
01/02/2013
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/9), Danija, 2013 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Nuomonė dėl valstybės garantijos, skirtos tam tikriems Dexia SA patronuojamųjų įmonių įsipareigojimams (CON/2013/8), Prancūzija, 2013 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos (CON/2013/10), Kipras, 2013 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos (CON/2012/96), OL C 30, 2013 2 1, p. 6.Papildoma informacija
30/01/2013
2012 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27), OL L 30, 2013 1 30, p. 1.Papildoma informacija
30/01/2013
Nuomonė dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sandorių (CON/2013/7), Italija, 2013 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Nuomonė dėl naujų Banca Naţională a României įgaliojimų dėl valstybės skolos ir valstybės kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CON/2013/6), Rumunija, 2013 1 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Nebegalioja: 2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2012/34), OL L 14, 2013 1 18, p. 22.
17/01/2013
2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/24 dėl tarpinio ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkų programą, paskirstymo (ECB/2012/33), OL L 13, 2013 1 17, p. 12.
17/01/2013
2012 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2012/31), OL L 13, 2013 1 17, p. 8.
15/01/2013
2012 m. gruodžio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/4 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), OL L 9, 2013 1 15, p. 11.
14/01/2013
Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/5), Lenkija, 2013 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo (CON/2013/3), Ispanija, 2013 1 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/1), Lenkija, 2013 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language