2013

27/12/2013
Mišljenje o povećanju kapitala središnje banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Mišljenje o varijabilnom nagrađivanju za zaposlenike trgovaca vrijednosnim papirima (CON/2013/95), Danska, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Mišljenje o pokrivenim obveznicama (CON/2013/94), Rumunjska, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Mišljenje o kreditnom registru (CON/2013/93), Latvija, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Mišljenje o ograničavanju javne potrošnje u odnosu na središnju banku Banca d'Italia (CON/2013/92), Italija, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Preporuka ESB od 17. prosinca 2013. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banque centrale du Luxembourg (ESB/2013/51), SL C 378, 24.12.2013., str. 15.
17/12/2013
Mišljenje o obradi i distribuciji novčanica i njihovoj zaštiti protiv krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2013/89), Mađarska, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Odluka ESB od 6. prosinca 2013. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014. (ESB/2013/46), SL L 349, 21.12.2013., str. 109.
18/12/2013
Mišljenje o javnim financijama u Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Mišljenje o javnim financijama u Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Uredba (EU) br. 1409/2013 ESB od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/43), SL L 352, 17.12.2013., str. 18.
05/12/2013
Mišljenje o upravljanju Financijskog nadzornog tijela (CON/2013/83), Danska, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Mišljenje o pravnom statusu imovine središnje banke Lietuvos bankas i opsegu njezine javne revizije (CON/2013/85), Litva, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Mišljenje o dokapitalizaciji kreditnih institucija (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Mišljenje o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i makrobonitetnom nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Smjernica ESB od 26. rujna 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2013/37), SL L 332, 12.12.2013., str. 82.
09/12/2013
Mišljenje o obvezama dostave podataka kojima se podupiru nadzorne zadaće središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Mađarska, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Mišljenje o sredstvima plaćanja i platnim sustavima (CON/2013/84), Francuska, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/86), Slovenija, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad, reguliranju i nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/81), Cipar, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Mišljenje o stabilizacijskim mjerama i fondu za osiguranje depozita (CON/2013/80), Rumunjska, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Međuinstitucionalni sporazum Europskog parlamenta i ESB o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma SL L 320, 30.11.2013., str. 2.
22/11/2013
Mišljenje o obveznoj pričuvi za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Mišljenje o promjenama ovlasti za odlučivanje Središnje banke Cipra (CON/2013/78), Cipar, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Preporuka ESB od 15. studenoga 2013. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2013/42), SL C 342, 15.11.2013., str. 1.
12/11/2013
: Odluka ESB od 26. rujna 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2013/36), SL L 301, 12.11.2013., str. 13.
12/11/2013
: Odluka ESB od 26. rujna 2013. o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2013/35), SL L 301, 12.11.2013., str. 6.
05/11/2013
Mišljenje o financijskom restrukturiranju društava (CON/2013/75), Slovenija, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Uredba (EU) br. 1075/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza financijskih društava posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (preinačeno)  (ESB/2013/40), SL L 297, 7.11.2013., str. 107.
07/11/2013
Uredba (EU) br. 1074/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima za poštanske žiro institucije koje primaju depozite od nemonetarnih financijskih institucija rezidenata europodručja (preinačeno)  (ESB/2013/39), SL L 297, 7.11.2013., str. 94.
07/11/2013
Uredba (EU) br. 1073/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (preinačeno)  (ESB/2013/38), SL L 297, 7.11.2013., str. 73.
07/11/2013
Uredba (EU) br. 1072/2013 ESB od 24. rujna 2013. o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (preinačeno) (ESB/2013/34), SL L 297, 7.11.2013., str. 51.
07/11/2013
Uredba (EU) br. 1071/2013 ESB od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (preinačeno) (ESB/2013/33), SL L 297, 7.11.2013., str. 1.
29/10/2013
Mišljenje o prenošenju upravljanja državne imovine na središnju banku Banca Naţională a României.  (CON/2013/74), Rumunjska, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Mišljenje o mjerama za reorganizaciju banaka (CON/2013/73), Slovenija, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Mišljenje o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža (CON/2013/72), SL C 14, 16.10.2013., str. 5.
07/10/2013
Mišljenje o mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/71), Mađarska, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Smjernica ESB od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike  (ESB/2013/25), SL L 247, 18.9.2013., str. 38.
18/09/2013
Mišljenje o osnivanju Odbora za financijsku stabilnost i makrobonitetnom ovlaštenju nacionalnih tijela (CON/2013/70), Slovenija, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Preporuka ESB od 2. rujna 2013. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2013/32), SL C 264, 13.9.2013., str. 1.
13/09/2013
Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Mišljenje o novoj statističkoj zadaći središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgija, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Mišljenje o makrobonitetnom ovlaštenju središnje banke Banco de Portugal. (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Mišljenje o rukovanju euronovčanicama i kovanicama te njihovu vraćanju u optjecaj  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Mišljenje o načelima i postupku zamjene novčanica i kovanica. (CON/2013/64), Poljska, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Mišljenje o kreditnim unijama (CON/2013/63), Litva, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Mišljenje o pružanju usluga platnog prometa od strane Banke Slovenije za korisnike proračuna  (CON/2013/62), Slovenija, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Mišljenje o samostalnosti središnje banke, Banco de España u pogledu pitanja u vezi s osobljem i isteku mandata guvernera (CON/2013/61), Španjolska, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/67), Slovenija, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Mišljenje o davanju instrumenata osiguranja središnjoj banci Danmarks Nationalbank putem automatske kolateralizacije (CON/2013/60), Danska, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Mišljenje o izvanburzovnim izvedenim financijskim instrumentima, središnjim protustrankama i repozitorijima (CON/2013/59), Belgija, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Mišljenje o registru financijskih izvještaja (CON/2013/58), Slovačka, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Mišljenje o posebnoj likvidaciji kreditnih institucija (CON/2013/57), Grčka, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Mišljenje o novom mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/56), Mađarska, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Mišljenje o mjerama za poticanje dugoročnog kreditiranja (CON/2013/55), Belgija, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Mišljenje o makrobonitetnom nadzoru nacionalnog financijskog sustava (CON/2013/54), Cipar, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Mišljenje o štedionicama i bankarskim fondovima (CON/2013/52), Španjolska, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Mišljenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/51), Cipar, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
: Odluka ESB od 5. srpnja 2013. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar  (ESB/2013/22), SL L 195, 18.7.2013., str. 27.
18/07/2013
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Latviji i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Latviju  (CON/2013/48), SL C 204, 18.7.2013., str. 1.
12/07/2013
Mišljenje o mjerama za stabilizaciju (CON/2013/50), Rumunjska, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Mišljenje o podružnicama kreditnih institucija izvan EGP-a (CON/2013/49), Irska, 9.7.2013.
06/07/2013
: Odluka ESB od 21. lipnja 2013 (ESB/2013/20), SL L 187, 6.7.2013., str. 25.
06/07/2013
: Odluka ESB od 21. lipnja 2013 (ESB/2013/18), SL L 187, 6.7.2013., str. 17.
06/07/2013
: Odluka ESB od 21. lipnja 2013. (ESB/2013/17), SL L 187, 6.7.2013., str. 15.
06/07/2013
Odluka ESB od 21. lipnja 2013. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica (ESB/2013/16), SL L 187, 6.7.2013., str. 13.
24/05/2013
Smjernica ESB od 15. svibnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2013/14), SL L 138, 24.5.2013., str. 19.
24/05/2013
Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
07/05/2013
Smjernica ESB od 22. ožujka 2013. o statističkim podacima o držanjima vrijednosnih papira (ESB/2013/7), SL L 125, 7.5.2013., str. 17.
30/04/2013
Smjernica ESB od 19. travnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2003/5 o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/11), SL L 118, 30.4.2013., str. 43.
30/04/2013
Odluka ESB od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/10), SL L 118, 30.4.2013., str. 37.
05/04/2013
: Odluka ESB od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (ESB/2013/6), SL L 95, 5.4.2013., str. 22.
16/03/2013
Odluka ESB od 11. siječnja 2013. o utvrđivanju okvira za infrastrukturu javnog ključa za Europski sustav središnjih banaka (ESB/2013/1), SL L 74, 16.3.2013., str. 30.
30/01/2013
Smjernica ESB od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2012/27), SL L 30, 30.1.2013., str. 1.
17/01/2013
Odluka ESB od 19. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/24 o privremenoj raspodjeli prihoda ESB od euronovčanica u optjecaju i od vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira  (ESB/2012/33), SL L 13, 17.1.2013., str. 12.
17/01/2013
Odluka ESB od 11. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2012/31), SL L 13, 17.1.2013., str. 8.
15/01/2013
Odluka ESB od 7. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2009/4 o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EZ) br. 958/2007 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2007/8) (ESB/2012/28), SL L 9, 15.1.2013., str. 11.