Menu

2013

27/12/2013
Lausunto Banca d’Italian pääoman korottamisesta (CON/2013/96), Italia, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Lausunto arvopaperikauppiaiden työntekijöiden muuttuvista palkkioista (CON/2013/95), Tanska, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Lausunto katetuista joukkolainoista (CON/2013/94), Romania, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Lausunto luottorekisteristä (CON/2013/93), Latvia, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Lausunto julkisten menojen kasvun hillitsemisestä Banca d'Italian osalta (CON/2013/92), Italia, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/51), EUVL C 378, 24.12.2013, s. 15.
17/12/2013
Lausunto setelien käsittelystä ja jakelusta sekä niiden väärentämisen estämisestä (CON/2013/89), Unkari, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
EKP:n päätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2013/46), EUVL L 349, 21.12.2013, s. 109.
18/12/2013
Lausunto julkisesta taloudesta Virossa (CON/2013/91), Viro, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Lausunto julkisesta taloudesta Luxemburgissa (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
EKP:n asetus (EU) N:o 1409/2013, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/43), EUVL L 352, 17.12.2013, s. 18.
05/12/2013
Lausunto finanssivalvontaviranomaisen hallinnosta (CON/2013/83), Tanska, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Lausunto Lietuvos bankasin varoista ja sen julkisesta tilintarkastuksesta (CON/2013/85), Liettua, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta (CON/2013/87), Portugali, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Lausunto luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta ja makrotason vakauden valvonnasta (CON/2013/82), Suomi, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
12/12/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2013/37), EUVL L 332, 12.12.2013, s. 82.
09/12/2013
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin valvontatehtäviä tukevista raportointivelvoitteista (CON/2013/88), Unkari, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Lausunto maksuvälineistä ja maksujärjestelmistä (CON/2013/84), Ranska, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Lausunto toimenpiteistä pankkien vakauden vahvistamiseksi  (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Lausunto osuuskuntina toimivien luottolaitosten toimilupien myöntämisestä sekä niiden sääntelystä ja valvonnasta  (CON/2013/81), Kypros, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Lausunto vakautustoimenpiteistä ja talletussuojarahastosta  (CON/2013/80), Romania, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Euroopan parlamentin ja EKP:n välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä EUVL L 320, 30.11.2013, s. 2.
22/11/2013
Lausunto luottolaitosten varantovelvoitteista (CON/2013/79), Liettua, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Lausunto päätöksentekovallan muutoksista Central Bank on Cypruksessa (CON/2013/78), Kypros, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
EKP:n suositus, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/42), EUVL C 342, 15.11.2013, s. 1.
12/11/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EKP/2013/36), EUVL L 301, 12.11.2013, s. 13.
12/11/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä  (EKP/2013/35), EUVL L 301, 12.11.2013, s. 6.
05/11/2013
Lausunto yritysten taloudellisesta uudelleenjärjestelystä (CON/2013/75), Slovenia, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
EKP:n asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/40), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107.Lisätietoja
07/11/2013
EKP:n asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta  (EKP/2013/39), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 94.Lisätietoja
07/11/2013
EKP:n asetus (eu) n:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/38), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73.Lisätietoja
07/11/2013
EKP:n asetus (eu) n:o 1072/2013, Annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/34), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51.Lisätietoja
07/11/2013
EKP:n asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1.Lisätietoja
29/10/2013
Lausunto valtion omaisuuden hallinnan siirtämisestä Banca Naţională a Românieille  (CON/2013/74), Romania, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Lausunto pankkien tervehdyttämistoimenpiteistä (CON/2013/73), Slovenia, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta (CON/2013/72), EUVL C 14, 16.10.2013, s. 5.Lisätietoja
07/10/2013
Lausunto Unkarin yhdennetystä valvontakehyksestä (CON/2013/71), Unkari, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta  (EKP/2013/25), EUVL L 247, 18.9.2013, s. 38.
18/09/2013
Lausunto finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän perustamisesta ja kansallisten viranomaisten makrovakauspoliittisista valtuuksista (CON/2013/70), Slovenia, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
EKP:n suositus, annettu 2 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/32), EUVL C 264, 13.9.2013, s. 1.
13/09/2013
Lausunto muutoksista Bank Ċentrali ta’ Maltasta/Central Bank of Maltasta annettuun lakiin (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Lausunto Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiquen uudesta tilastointitehtävästä  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Lausunto Banco de Portugalin makrovakauspoliittisista valtuuksista (CON/2013/66), Portugali, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Lausunto euroseteleiden ja –kolikoiden käsittelystä ja kiertoon palauttamisesta (CON/2013/65), Latvia, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Lausunto seteleiden ja kolikoiden vaihtamisessa noudatettavista periaatteista ja menettelystä (CON/2013/64), Puola, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Lausunto luottoyhdistyksistä (CON/2013/63), Liettua, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Lausunto maksupalveluista, joita Banka slovenije tarjoaa talousarviovarojen käyttäjille (CON/2013/62), Slovenia, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Lausunto Banco de Españan itsenäisyydestä henkilöstöasioissa ja pääjohtajan toimikauden päättämisestä (CON/2013/61), Espanja, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Lausunto toimenpiteistä pankkien vakauden vahvistamiseksi (CON/2013/67), Slovenia, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Lausunto vakuudesta, joka Danmarks Nationalbankille annetaan asettamalla vakuus automaattisesti (CON/2013/60), Tanska, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Lausunto OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Lausunto taserekisteristä (CON/2013/58), Slovakia, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Lausunto luottolaitoksia koskevasta erityisestä selvitystilamenettelystä (CON/2013/57), Kreikka, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Lausunto Unkarin yhtenäistä valvontaa koskevasta uudesta sääntelystä (CON/2013/56), Unkari, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Lausunto pitkäaikaisten lainojen myöntämiseen kannustavista toimista (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Lausunto kansallisen rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta (CON/2013/54), Kypros, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
to be translated (CON/2013/53), Ruotsi, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Lausunto säästöpankeista ja pankkisäätiöistä (CON/2013/52), Espanja, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Lausunto osuuskuntina toimivien luottolaitosten valvonnasta (CON/2013/51), Kypros, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä  (EKP/2013/22), EUVL L 195, 18.7.2013, s. 27.
18/07/2013
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Latviaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi  (CON/2013/48), EUVL C 204, 18.7.2013, s. 1.Lisätietoja
13/07/2013
EKP:n päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/13 kumoamisesta (EKP/2013/21), EUVL L 192, 13.7.2013, s. 75.Lisätietoja
12/07/2013
Lausunto vakauttamistoimista (CON/2013/50), Romania, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Lausunto ETAan kuulumattomien luottolaitosten sivuliikkeistä (CON/2013/49), Irlanti, 9.7.2013.
06/07/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2013/20), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.
06/07/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2013/18), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 17.
06/07/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2013/17), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 15.
06/07/2013
EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2013/16), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 13.
06/07/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/15), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 9.
03/07/2013
Lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen (CON/2013/47), Latvia, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2013, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 187, 29.6.2013, s. 1.
28/06/2013
Lausunto palkka- ja eläkeuudistuksista (CON/2013/46), Irlanti, 28.6.2013.
26/06/2013
Lausunto Lietuvos bankasin makrovakauspoliittisista valtuuksista (CON/2013/45), Liettua, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (CON/2013/37), EUVL C 179, 25.6.2013, s. 9.Lisätietoja
21/06/2013
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/2013/35), EUVL C 176, 21.6.2013, s. 11.Lisätietoja
19/06/2013
Lausunto luottolaitoksille langetettavasta eritysverosta (CON/2013/44), Kypros, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Lausunto varkaudenestolaitteiden laukeamisen vuoksi käyttökelvottomien eurosetelien käsittelystä (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
12/06/2013
Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ja ehdotuksesta asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (CON/2013/32), EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.Lisätietoja
10/06/2013
Lausunto elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmista (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
05/06/2013
Lausunto Central Bank of Cyprusin hallintorakenteen muutoksista (CON/2013/41), Kypros, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin uusista valvontatehtävistä  (CON/2013/40), Unkari, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Lausunto kansallisen finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta (CON/2013/39), Romania, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Lausunto Kreikan rahoitusvakausrahastosta  (CON/2013/38), Kreikka, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta  (EKP/2013/14), EUVL L 138, 24.5.2013, s. 19.
24/05/2013
Lausunto luottolaitosten asemasta ja rahoitusyhtiöiden perustamisesta, CON/2013/36 (CON/2013/36), Ranska, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Suuntaviivat EKP/2006/4. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 24.5.2013.
23/05/2013
Lausunto ylivelkaantuneiden yksityishenkilöiden velkajärjestelystä (CON/2013/34) (CON/2013/34), Kreikka, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Lausunto kiinnitysvelallisten suojelusta (CON/2013/33), Espanja, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2013/13) (EKP/2013/13), EUVL L 133, 17.5.2013, s. 26.
07/05/2013
Lausunto Banca Naţională a Româniein institutionaalisen roolin ja riippumattomuuden vahvistamisesta (CON/2013/31), Romania, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista  (EKP/2013/7), EUVL L 125, 7.5.2013, s. 17.
03/05/2013
EKP:n suositus, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2013/12), EUVL C 126, 3.5.2013, s. 1.
30/04/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta  (EKP/2013/11), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 43.
30/04/2013
EKP:n päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä  (EKP/2013/10), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37.Lisätietoja
30/04/2013
Lausunto makrovakauspolitiikasta (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
EKP:n suositus, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/9), EUVL C 122, 27.4.2013, s. 1.
26/04/2013
Lausunto kulutusluottorekisteristä (CON/2013/29), Ranska, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/8), EUVL C 115, 23.4.2013, s. 1.
19/04/2013
Lausunto riskeiltä suojautumisesta ja pankkitoimintojen eriyttämisestä (CON/2013/28), Saksa, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Lausunto valtiontakausjärjestelmästä sekä Dexia SA:n ja Dexia Crédit Local SA:n valtiontakauksista  (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
11/04/2013
EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevista varhaisen vaiheen toimista sekä kriisinratkaisun suunnittelusta  (CON/2013/26), Itävalta, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Lausunto talletussuojarahastosta (CON/2013/25), Espanja, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä (EKP/2013/6), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 22.
05/04/2013
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta (EKP/2013/5), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 21.Lisätietoja
05/04/2013
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013 , eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2013/4)  (EKP/2013/4), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23.
05/04/2013
Lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta  (CON/2013/4), EUVL C 96, 4.4.2013, s. 18.
04/04/2013
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro (CON/2013/2), EUVL C 96, 4.4.2013, s. 11.Lisätietoja
02/04/2013
Lausunto erityisistä asuntolainatransaktioista (CON/2013/23), Slovakia, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Lausunto maksutasetta koskevien tietojen antamisesta (CON/2013/22), Itävalta, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Lausunto pankkivakauden vahvistamisesta (CON/2013/21), Slovenia, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Lausunto käyttämättömistä talletustileistä luottolaitoksissa (CON/2013/20), Kreikka, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta (CON/2013/19), Portugali, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
EKP:n päätös, annettu 11 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan keskuspankkijärjestelmässä käytettävää julkisen avaimen infrastruktuuria koskevien periaatteiden vahvistamisesta  (EKP/2013/1), EUVL L 74, 16.3.2013, s. 30.
13/03/2013
Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen annetun asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin käyttöönoton osalta ja ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä omistusasumisen hintaindeksien laatimisen osalta (CON/2012/77), EUVL C 73, 13.3.2013, s. 5.
12/03/2013
Lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta (CON/2013/17), Kreikka, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista  (CON/2012/103), EUVL C 70, 9.3.2013, s. 2.Lisätietoja
04/03/2013
Lausunto Oesterreichische Nationalbankin osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon ja kahdenvälisestä lainasopimuksesta IMF:n ja Oesterreichische Nationalbankin välillä (CON/2013/16), Itävalta, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Lausunto useista teknisten sääntelystandardien luonnoksista ja teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle hyväksyttäviksi komission delegoiduilla ja täytäntöönpanevilla asetuksilla ja jotka täydentävät OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012  (CON/2012/95), EUVL C 60, 1.3.2013, s. 1.
20/02/2013
Lausunto Bank of Greecen voitonjaosta  (CON/2013/15), Kreikka, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Lausunto finanssimarkkinoiden valvontakehyksestä (CON/2013/14), Puola, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Lausunto ehdotuksesta komission delegoiduksi asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta (CON/2012/42), EUVL C 47, 19.2.2013, s. 1.
18/02/2013
Lausunto vuosittaisen rahoitusvakausmaksun laskentaperusteiden muuttamisesta  (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
12/02/2013
Lausunto valtiovarainministeriön talletusten vastaanottamisesta ja arvopaperitilien hallinnasta (CON/2013/12), Unkari, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä  (CON/2012/99), EUVL C 39, 12.2.2013, s. 1.Lisätietoja
09/02/2013
EKP:n suositus, annettu 4 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank of Cyprusin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/3), EUVL C 37, 9.2.2013, s. 1.
08/02/2013
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta palkanmaksussa (CON/2013/11), Suomi, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
05/02/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta (EKP/2013/2) (EKP/2013/2), EUVL L 34, 5.2.2013, s. 18.
01/02/2013
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2013/9), Tanska, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Lausunto Dexia SA:n tytäryhtiöiden tietyistä sitoumuksista annetusta valtiontakauksesta (CON/2013/8), Ranska, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Lausunto luottolaitoksia ja muita laitoksia koskevasta kriisinratkaisujärjestelmästä (CON/2013/10), Kypros, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkivalvontaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (CON/2012/96), EUVL C 30, 1.2.2013, s. 6.Lisätietoja
30/01/2013
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/27), EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.Lisätietoja
30/01/2013
Lausunto tilisiirroista ja suoraveloituksista (CON/2013/7), Italia, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Lausunto valtionvelkaa ja valtionvelan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevan uuden toimivallan myöntämisestä Banca Naţională a Românieille (CON/2013/6), Romania, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2012/34), EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22.
17/01/2013
EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/24 muuttamisesta (EKP/2012/33), EUVL L 13, 17.1.2013, s. 12.
17/01/2013
EKP:n päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2012/31), EUVL L 13, 17.1.2013, s. 8.
15/01/2013
EKP:n päätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8) nojalla annetun päätöksen EKP/2009/4 muuttamisesta  (EKP/2012/28), EUVL L 9, 15.1.2013, s. 11.
14/01/2013
Lausunto luotto-osuuskunnista (CON/2013/5), Puola, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Lausunto luottolaitoksia koskevasta varhaisesta väliintulosta, uudelleenjärjestelystä ja kriisinratkaisusta (CON/2013/3), Espanja, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Lausunto finanssimarkkinoiden valvontakehyksestä (CON/2013/1), Puola, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language