Menu

2013

27/12/2013
Udtalelse om en kapitalforhøjelse i Banca d'Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Udtalelse om variabel aflønning af ansatte hos værdipapirhandlere (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
23/12/2013
Udtalelse om særligt dækkede obligationer (CON/2013/94), Rumænien, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Udtalelse om kreditregistret (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Udtalelse om begrænsning af de offentlige udgifter for Banca d'Italia (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
ECB's henstilling af 17. december 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), EUT C 378 af 24.12.2013, s. 15.
17/12/2013
Udtalelse om håndtering og distribution af pengesedler og disses beskyttelse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2013/89), Ungarn, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
ECB's afgørelse af 6. december 2013 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2014 (ECB/2013/46), EUT L 349 af 21.12.2013, s. 109.
18/12/2013
Udtalelse om de offentlige finanser i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Udtalelse om de offentlige finanser i Luxembourg (CON/2013/90), Luxembourg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
ECB's forordning (EU) nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik  (ECB/2013/43), EUT L 352 af 17.12.2013, s. 18.
05/12/2013
Udtalelse om Finanstilsynets ledelse (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
05/12/2013
Udtalelse om den retlige status af Lietuvos Bankas' aktiver og omfanget af dens offentlige revision (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
ECB's retningslinje af 26. september 2013 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2013/37), EUT L 332 af 12.12.2013, s. 82.
09/12/2013
Udtalelse om de dataindberetningsforpligtelser, der støtter Magyar Nemzeti Banks tilsynsopgaver (CON/2013/88), Ungarn, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer (CON/2013/84), Frankrig, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af bankstabiliteten (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Udtalelse om udstedelse af licenser til, regulering af og tilsyn med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden (CON/2013/80), Rumænien, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme EUT L 320 af 30.11.2013, s. 2.
22/11/2013
Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Udtalelse om ændringer af beslutningstagningsbeføjelserne i Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
ECB's henstilling af 15. november 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka (ECB/2013/42), EUT C 342 af 15.11.2013, s. 1.
12/11/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 26. september 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/36), EUT L 301 af 12.11.2013, s. 13.
12/11/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/35), EUT L 301 af 12.11.2013, s. 6.
05/11/2013
Udtalelse om finansiel rekonstruktion af virksomheder (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
ECB's forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning)  (ECB/2013/40), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107.Læs mere
07/11/2013
ECB's forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet  (ECB/2013/39), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 94.Læs mere
07/11/2013
ECB's forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning)  (ECB/2013/38), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73.Læs mere
07/11/2013
ECB's Forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (omarbejdet)  (ECB/2013/34), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 51.Læs mere
07/11/2013
ECB's Forordning (EU) Nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1.Læs mere
29/10/2013
Udtalelse om overførsel af administrationen af statslige ejendomme til Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumænien, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Udtalelse om foranstaltninger til reorganisering af banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (CON/2013/72), EUT C 14 af 16.10.2013, s. 5.Læs mere
07/10/2013
Udtalelse om de integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/71), Ungarn, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
ECB's retningslinje af 30. juli 2013 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker  (ECB/2013/25), EUT L 247 af 18.9.2013, s. 38.
18/09/2013
Udtalelse om oprettelsen af et råd for finansiel stabilitet og om de slovenske myndigheders makroprudentielle mandat (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
ECB's henstilling af 2. september 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2013/32), EUT C 264 af 13.9.2013, s. 1.
13/09/2013
Udtalelse om ændringer af Lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Udtalelse om Nationale Bank van Belgiës/Banque Nationale de Belgiques nye statistisk opgave (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Udtalelse om Banco de Portugals makro-prudentielle mandat (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Udtalelse om håndtering og recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Udtalelse om principper og procedurer for ombytning af sedler og mønter (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Udtalelse om låneforeninger (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Udtalelse om Banka Slovenijes levering af betalingstjenester til brugere omfattet af budgettet (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Udtalelse om Banco de Españas autonomi i personalespørgsmål og om ophør af centralbankchefens funktionsperiode (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten af banker (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
12/08/2013
Udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Udtalelse om årsregnskabsregisteret (CON/2013/58), Slovakiet, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Udtalelse om særlig likvidation af kreditinstitutter (CON/2013/57), Grækenland, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Udtalelse om de nye integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/56), Ungarn, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Udtalelse om foranstaltninger der tilskynder til langsigtet udlån (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Udtalelse om sparekasser og bankfonde (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Udtalelse om tilsynet med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/22), EUT L 195 af 18.7.2013, s. 27.
18/07/2013
Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Letland  (CON/2013/48), EUT C 204 af 18.7.2013, s. 1.Læs mere
13/07/2013
ECB's afgørelse af 28. juni 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192 af 13.7.2013, s. 75.Læs mere
12/07/2013
Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger (CON/2013/50), Rumænien, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Udtalelse om filialer af ikke-EØS kreditinstitutter  (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
06/07/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2013/20), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 25.
06/07/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital  (ECB/2013/18), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 17.
06/07/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (ECB/2013/17), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 15.
06/07/2013
ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2013/16), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 13.
06/07/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2013/15), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 9.
03/07/2013
Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelse af euroen (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Aftale af 21. juni 2013 mellem ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 187 af 29.6.2013, s. 1.
28/06/2013
Udtalelse om løn- og pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
26/06/2013
Udtalelse om Lietuvos bankas makroprudentielle mandat (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA  (CON/2013/37), EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.Læs mere
21/06/2013
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2013/35), EUT C 176 af 21.6.2013, s. 11.Læs mere
19/06/2013
Udtalelse om en særskat for kreditinstitutter (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Udtalelse om behandlingen af eurosedler, der er blevet neutraliserede af tyverisikringsudstyr (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
12/06/2013
Udtalelse om et forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om et forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (CON/2013/32), EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.Læs mere
10/06/2013
Udtalelse om genopretnings- og afviklingsplaner (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
05/06/2013
Udtalelse om ændringer af ledelsen af Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks nye tilsynsopgaver  (CON/2013/40), Ungarn, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Udtalelse om makrotilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/39), Rumænien, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Udtalelse om den græske finansielle stabiliseringsfond  (CON/2013/38), Grækenland, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
ECB's retningslinje af 15. maj 2013 om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer  (ECB/2013/14), EUT L 138 af 24.5.2013, s. 19.
24/05/2013
Udtalelse om status som kreditinstitut og oprettelsen af finansieringsselskaber (CON/2013/36), Frankrig, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
23/05/2013
Udtalelse om gældssaneringsordninger for gældsramte personer  (CON/2013/34), Grækenland, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Udtalelse om beskyttelse af pantsættere  (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 2. maj 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/13), EUT L 133 af 17.5.2013, s. 26.
07/05/2013
Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s institutionelle rolle og uafhængighed (CON/2013/31), Rumænien, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
ECB's retningslinje af 22. marts 2013 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2013/7), EUT L 125 af 7.5.2013, s. 17.
03/05/2013
ECB's henstilling af 26. april 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki  (ECB/2013/12), EUT C 126 af 3.5.2013, s. 1.
30/04/2013
ECB's retningslinje af 19. april 2013 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/11), EUT L 118 af 30.4.2013, s. 43.
30/04/2013
ECB's afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10), EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37.Læs mere
30/04/2013
Udtalelse om makroprudentiel politik (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
ECB's henstilling af 19. april 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB (ECB/2013/9), EUT C 122 af 27.4.2013, s. 1.
26/04/2013
Udtalelse om et register over forbrugerkredit (CON/2013/29), Frankrig, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
ECB's henstilling af 17. april 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), EUT C 115 af 23.4.2013, s. 1.
19/04/2013
Udtalelse om beskyttelse mod risici og om adskillelse af bankaktiviteter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Udtalelse om reglerne for statsgarantier og om statsgarantierne for Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
11/04/2013
Udtalelse om kriseplanlægning og tidlig indgriben vedrørende kreditinstitutter  (CON/2013/26), Østrig, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Udtalelse om Indskudsgarantifonden (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer (ECB/2013/6), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 22.
05/04/2013
ECB's afgørelse af 20. marts 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 21.Læs mere
05/04/2013
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2013/4) (ECB/2013/4), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23.
05/04/2013
Udtalelse om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Udtalelse af 11. januar 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 18.
04/04/2013
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (CON/2013/2), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 11.Læs mere
02/04/2013
Udtalelse om særlige realkredittransaktioner (CON/2013/23), Slovakiet, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Udtalelse om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2013/22), Østrig, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Udtalelse om foranstaltninger, der skal styrke bankernes stabilitet (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Udtalelse om hvilende indskudskonti hos kreditinstitutter (CON/2013/20), Grækenland, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetalinger (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
ECB's afgørelse af 11. januar 2013 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2013/1), EUT L 74 af 16.3.2013, s. 30.
13/03/2013
Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (CON/2012/77), EUT C 73 af 13.3.2013, s. 5.
12/03/2013
Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutioner (CON/2013/17), Grækenland, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter  (CON/2012/103), EUT C 70 af 9.3.2013, s. 2.Læs mere
04/03/2013
Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks bidrag til Den Internationale Valutafonds Poverty Reduction and Growth Trust og om en bilateral låneaftale mellem Den Internationale Valutafond og Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Østrig, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Udtalelse om en række forslag til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af Kommissionens delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre  (CON/2012/95), EUT C 60 af 1.3.2013, s. 1.
20/02/2013
Udtalelse om overskudsfordelingen i Bank of Greece  (CON/2013/15), Grækenland, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Udtalelse om rammerne for tilsynet med de finansielle markeder (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Udtalelse om et udkast til Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (CON/2012/42), EUT C 47 af 19.2.2013, s. 1.
18/02/2013
Udtalelse om den ændrede beregning af det årlige finansielle stabilitetsbidrag (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
12/02/2013
Udtalelse om indlån til Finansministeriet og dets forvaltning af værdipapirkonti  (CON/2013/12), Ungarn, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Udtalelse om et forslag til direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2012/99), EUT C 39 af 12.2.2013, s. 1.Læs mere
09/02/2013
ECB's henstilling af 4. februar 2013 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), EUT C 37 af 9.2.2013, s. 1.
08/02/2013
Udtalelse om begrænsninger i adgangen til at foretage kontantbetalinger i forbindelse med udbetaling af løn (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
ECB's retningslinje af 23. januar 2013 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), EUT L 34 af 5.2.2013, s. 18.
01/02/2013
Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
01/02/2013
Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse af Dexia SA's datterselskabers forpligtelser (CON/2013/8), Frankrig, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Udtalelse om et regelsæt for afvikling af kreditinstitutter og andre institutter (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (CON/2012/96), EUT C 30 af 1.2.2013, s. 6.Læs mere
30/01/2013
ECB's retningslinje af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (omarbejdning) (ECB/2012/27), EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.Læs mere
30/01/2013
Udtalelse om kreditoverførsler og direkte debiteringer (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Udtalelse om de nye kompetencer, som Banca Naţională a României er blevet tildelt, vedrørende statsobligationer og credit default swaps på statsobligationer (CON/2013/6), Rumænien, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2012/34), EUT L 14 af 18.1.2013, s. 22.
17/01/2013
ECB's afgørelse af 19. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/24 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (ECB/2012/33), EUT L 13 af 17.1.2013, s. 12.
17/01/2013
ECB's afgørelse af 11. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2012/31), EUT L 13 af 17.1.2013, s. 8.
15/01/2013
ECB's afgørelse af 7. december 2012 om ændring af beslutning ECB/2009/4 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), EUT L 9 af 15.1.2013, s. 11.
14/01/2013
Udtalelse om kreditforeninger (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Udtalelse om tidlig indgriben, rekonstruktion og afvikling af kreditinstitutter  (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Udtalelse om rammerne for tilsyn med det finansielle marked (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language