Menu

2013

27/12/2013
Stanovisko ke zvýšení základního kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Itálie, 27. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Stanovisko k variabilnímu odměňování zaměstnanců obchodníků s cennými papíry  (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Stanovisko k registru úvěrů (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Stanovisko k omezování veřejných výdajů, pokud se týká Banca d’Italia  (CON/2013/92), Itálie, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Doporučení ECB ze dne 17. prosince 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), Úř. věst. C 378, 24. 12. 2013, s. 15.
17/12/2013
Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2013 o schválení objemu emise mincí v roce 2014 (ECB/2013/46), Úř. věst. L 349, 21. 12. 2013, s. 109.
18/12/2013
Stanovisko k veřejným financím v Estonsku (CON/2013/91), Estonsko, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Stanovisko k veřejným financím v Lucembursku (CON/2013/90), Lucembursko, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43), Úř. věst. L 352, 17. 12. 2013, s. 18.
05/12/2013
Stanovisko ke správě a řízení orgánu pro dohled nad finančním trhem (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Stanovisko k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas a k rozsahu v ní prováděné státní kontroly (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu (CON/2013/82), Finsko, 2. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2013/37), Úř. věst. L 332, 12. 12. 2013, s. 82.
09/12/2013
Stanovisko k požadavkům na poskytování údajů pro účely plnění úkolů Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Stanovisko k platebním prostředkům a platebním systémům (CON/2013/84), Francie, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Stanovisko k povolování a regulaci družstevních úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2013/81), Kypr, 26. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Stanovisko ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu Úř. věst. L 320, 30. 11. 2013, s. 2.
22/11/2013
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Stanovisko ke změnám rozhodovacích pravomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Kypr, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Doporučení ECB ze dne 15. listopadu 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (ECB/2013/42), Úř. věst. C 342, 15. 11. 2013, s. 1.
12/11/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 26. září 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2013/36), Úř. věst. L 301, 12. 11. 2013, s. 13.
12/11/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 26. září 2013 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/35), Úř. věst. L 301, 12. 11. 2013, s. 6.
05/11/2013
Stanovisko k finanční restrukturalizaci podniků (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 107.Dodatečné informace
07/11/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění)  (ECB/2013/39), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 94.Dodatečné informace
07/11/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 73.Dodatečné informace
07/11/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění)  (ECB/2013/34), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 51.Dodatečné informace
07/11/2013
Nařízení ECB (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 1.Dodatečné informace
29/10/2013
Stanovisko k převodu správy státního majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Stanovisko k opatřením v oblasti reorganizace bank (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (CON/2013/72), Úř. věst. C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatečné informace
07/10/2013
Stanovisko k integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Obecné zásady ECB ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2013/25), Úř. věst. L 247, 18. 9. 2013, s. 38.
18/09/2013
Stanovisko ke zřízení Rady pro finanční stabilitu a k makroobezřetnostnímu mandátu vnitrostátních orgánů (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Doporučení ECB ze dne 2. září 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2013/32), Úř. věst. C 264, 13. 9. 2013, s. 1.
13/09/2013
Stanovisko ke změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
29/08/2013
Stanovisko k novému úkolu Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique v oblasti statistikÿ  (CON/2013/68), Belgie, 29. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Stanovisko k manipulaci s eurobankovkami a euromincemi a k jejich navracení zpět do oběhu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Stanovisko k zásadám a postupu při výměně bankovek a mincí (CON/2013/64), Polsko, 20. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Stanovisko k družstevním záložnám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Stanovisko k poskytování platebních služeb subjektům čerpajícím z rozpočtu ze strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Stanovisko k autonomii Banco de España v otázkách zaměstnávání a k ukončení výkonu funkce guvernéra (CON/2013/61), Španělsko, 16. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Stanovisko k opatřením na posílení stability bank  (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Stanovisko k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Stanovisko k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů  (CON/2013/59), Belgie, 12. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Stanovisko k zvláštní likvidaci úvěrových institucí (CON/2013/57), Řecko, 6. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Stanovisko k novému integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Stanovisko k opatřením na podporu poskytování dlouhodobých úvěrů (CON/2013/55), Belgie, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad národním finančním systémem (CON/2013/54), Kypr, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Stanovisko ke spořitelnám a bankovním nadacím (CON/2013/52), Španělsko, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Stanovisko k dohledu nad družstevními úvěrovými institucemi (CON/2013/51), Kypr, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. července 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2013/22), Úř. věst. L 195, 18. 7. 2013, s. 27.
18/07/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Lotyšsko (CON/2013/48), Úř. věst. C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatečné informace
13/07/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 28. června 2013, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/13 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2013/21), Úř. věst. L 192, 13. 7. 2013, s. 75.Dodatečné informace
12/07/2013
Stanovisko ke stabilizačním opatřením (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Stanovisko k pobočkám úvěrových institucí ze zemí mimo EHP (CON/2013/49), Irsko, 9. 7. 2013.
06/07/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu (ECB/2013/20), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 25.
06/07/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu  (ECB/2013/18), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 17.
06/07/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB  (ECB/2013/17), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 15.
06/07/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2013/16), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 13.
06/07/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2013/15), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 9.
03/07/2013
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Dohoda ze dne 21. června 2013 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou není euro, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 187, 29. 6. 2013, s. 1.
28/06/2013
Stanovisko k platové a důchodové reformě (CON/2013/46), Irsko, 28. 6. 2013.
26/06/2013
Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Úř. věst. C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatečné informace
21/06/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2013/35), Úř. věst. C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatečné informace
19/06/2013
Stanovisko ke zvláštní dani pro úvěrové instituce (CON/2013/44), Kypr, 19. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Stanovisko k zacházení s eurobankovkami, které byly neutralizovány ochranným zařízením proti krádeži (CON/2013/43), Belgie, 12. 6. 2013.
12/06/2013
Stanovisko k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (CON/2013/32), Úř. věst. C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatečné informace
10/06/2013
Stanovisko k plánům ozdravných postupů a řešení problémů (CON/2013/42), Belgie, 10. 6. 2013.
05/06/2013
Stanovisko ke změnám v řízení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Kypr, 5. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Stanovisko k novým úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu  (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Stanovisko k Řeckému fondu finanční stability (CON/2013/38), Řecko, 29. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Obecné zásady ECB ze dne 15. května 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2013/14), Úř. věst. L 138, 24. 5. 2013, s. 19.
24/05/2013
Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k vytvoření společností poskytujících financování  (CON/2013/36), Francie, 24. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24. 5. 2013.
23/05/2013
Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2013/34), Řecko, 23. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Stanovisko k ochraně hypotečního dlužníka (CON/2013/33), Španělsko, 22. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 2. května 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2013/13), Úř. věst. L 133, 17. 5. 2013, s. 26.
07/05/2013
Stanovisko k posílení institucionální úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României  (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Obecné zásady ECB ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2013/7), Úř. věst. L 125, 7. 5. 2013, s. 17.
03/05/2013
Doporučení ECB ze dne 26. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki  (ECB/2013/12), Úř. věst. C 126, 3. 5. 2013, s. 1.
30/04/2013
Obecné zásady ECB ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2013/11), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
30/04/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatečné informace
30/04/2013
Stanovisko k makroobezřetnostní politice (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
27/04/2013
Doporučení ECB ze dne 19. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB (ECB/2013/9), Úř. věst. C 122, 27. 4. 2013, s. 1.
26/04/2013
Stanovisko k registru spotřebitelských úvěrů (CON/2013/29), Francie, 26. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Doporučení ECB ze dne 17. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), Úř. věst. C 115, 23. 4. 2013, s. 1.
19/04/2013
Stanovisko k ochraně před riziky a oddělení bankovních činností (CON/2013/28), Německo, 19. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Stanovisko k belgickému rámci pro státní záruky a k státním zárukám týkajícím se společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgie, 15. 4. 2013.
11/04/2013
Stanovisko ke krizovému plánování a rané intervenci ve vztahu k úvěrovým institucím  (CON/2013/26), Rakousko, 11. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Stanovisko k fondu pojištění vkladů (CON/2013/25), Španělsko, 10. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (ECB/2013/6), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 22.
05/04/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2013, kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2013/5), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 21.Dodatečné informace
05/04/2013
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění), ECB/2013/4 (ECB/2013/4), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
05/04/2013
Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
04/04/2013
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (CON/2013/4), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
04/04/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (CON/2013/2), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatečné informace
02/04/2013
Stanovisko k zvláštním hypotečním obchodům (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Stanovisko k vykazování platební bilance (CON/2013/22), Rakousko, 25. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Stanovisko k dlouhodobě nevyužívaným vkladovým účtům u úvěrových institucí (CON/2013/20), Řecko, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/18), Belgie, 18. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních bank  (ECB/2013/1), Úř. věst. L 74, 16. 3. 2013, s. 30.
13/03/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (CON/2012/77), Úř. věst. C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
12/03/2013
Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/17), Řecko, 12. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů  (CON/2012/103), Úř. věst. C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatečné informace
04/03/2013
Stanovisko k příspěvkům Oesterreichische Nationalbank do fondu MMF pro snížení chudoby a růst a k dvoustranné dohodě o úvěru mezi MMF a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakousko, 4. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Stanovisko k několika návrhům regulačních a prováděcích technických norem, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předložil Komisi a které mají být přijaty ve formě nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2012/95), Úř. věst. C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
20/02/2013
Stanovisko k rozdělování zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Řecko, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/14), Polsko, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (CON/2012/42), Úř. věst. C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
18/02/2013
Stanovisko k úpravě výpočtu ročního příspěvku na finanční stabilitu  (CON/2013/13), Belgie, 18. 2. 2013.
12/02/2013
Stanovisko k přijímání vkladů a správě účtů cenných papírů ze strany státní pokladny (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Stanovisko k návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2012/99), Úř. věst. C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatečné informace
09/02/2013
Doporučení ECB ze dne 4. února 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), Úř. věst. C 37, 9. 2. 2013, s. 1.
08/02/2013
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti v souvislosti s vyplácením mezd (CON/2013/11), Finsko, 8. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Obecné zásady ECB ze dne 23. ledna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), Úř. věst. L 34, 5. 2. 2013, s. 18.
01/02/2013
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA  (CON/2013/8), Francie, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko k rámci pro řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2013/10), Kypr, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (CON/2012/96), Úř. věst. C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatečné informace
30/01/2013
Obecné zásady ECB ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) přepracované znění) (ECB/2012/27), Úř. věst. L 30, 30. 1. 2013, s. 1.Dodatečné informace
30/01/2013
Stanovisko k úhradám a inkasním transakcím (CON/2013/7), Itálie, 30. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Stanovisko k novým pravomocím Banca Naţională a României, které se týkají státního dluhu a swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2012/34), Úř. věst. L 14, 18. 1. 2013, s. 22.
17/01/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/24 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry (ECB/2012/33), Úř. věst. L 13, 17. 1. 2013, s. 12.
17/01/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2012/31), Úř. věst. L 13, 17. 1. 2013, s. 8.
15/01/2013
Rozhodnutí ECB ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2009/4 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2013, s. 11.
14/01/2013
Stanovisko k úvěrním družstvům  (CON/2013/5), Polsko, 14. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Stanovisko k rané intervenci, restrukturalizaci a řešení problémů úvěrových institucí (CON/2013/3), Španělsko, 9. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/1), Polsko, 4. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language