ECB/2013/40

  1. Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev)  (ECB/2013/40), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 107.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 24/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja  (ECB/2008/30), UL L 15, 20. 1. 2009, str. 1.