Menu

BCE/2013/40

  1. Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare (reformare)  (BCE/2013/40), JO L 297, 7.11.2013, p. 107.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al BCE din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare  (BCE/2008/30), JO L 15, 20.1.2009, p. 1.