ECB/2013/40

  1. Verordening (eu) nr. 1075/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (herschikking)  (ECB/2013/40), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 107.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 24/2009 van de ECB van 19 december 2008 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten  (ECB/2008/30), PB L 15 van 20.1.2009, blz. 1.