BĊE/2013/40

  1. Regolament (UE) nru 1075/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/40), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 107.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru 24/2009 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar statistika li tittratta l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji nvoluti f'tranżazzjonijiet ta' securitisation  (BĊE/2008/30), ĠU L 15, 20.1.2009, pġ. 1.