ECB/2013/40

  1. ECB Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40), OV L 297, 7.11.2013, 107. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 24/2009 (2008. gada 19. decembris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku  (ECB/2008/30), OV L 15, 20.1.2009, 1. lpp..