ECB/2013/40

  1. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40) (ECB/2013/40), OL L 297, 2013 11 7, p. 107.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 19 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 24/2009 dėl finansinių priemonių korporacijų, sudarančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, turto ir įsipareigojimų statistikos  (ECB/2008/30), OL L 15, 2009 1 20, p. 1.