Menu

EKB/2013/40

  1. Az EKB 2013. október 18-i 1075/2013/eu rendelete az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (átdolgozás)  (EKB/2013/40), HL L 297., 2013.11.7., 107. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 24/2009/EK rendelete (2008. december 19.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról  (EKB/2008/30), HL L 15., 2009.1.20., 1. o.