Menu

EKP/2013/40

  1. EKP:n asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/40), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista  (EKP/2008/30), EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.