Menu

EKP/2013/40

  1. EKP määrus (EL) nr 1075/2013 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013 (EKP/2013/40), ELT L 297, 7.11.2013, lk 107.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 24/2009 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta, 19. detsember 2008  (EKP/2008/30), ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.