Menu

ECB/2013/40

  1. Nařízení ECB (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 107.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č.24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí  (ECB/2008/30), Úř. věst. L 15, 20. 1. 2009, s. 1.