Menu

ECB/2013/39

  1. ECB:s förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (omarbetning) (ECB/2013/39), EUT L 297, 7.11.2013, s. 94.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 1027/2006 av den 14 juni 2006 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (ECB/2006/8), EUT L 184, 6.7.2006, s. 12.