Menu

ECB/2013/39

  1. Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev)  (ECB/2013/39), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 94.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 1027/2006 ECB z dne 14. junija 2006 o zahtevah za statistično poročanje v zvezi s poštnimi žiro institucijami, ki sprejemajo vloge od nedenarnih finančnih institucij rezidentov euroobmočja (ECB/2006/8), UL L 184, 6. 7. 2006, str. 12.