Menu

ECB/2013/39

  1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (prepracované znenie)  (ECB/2013/39), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 94.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8), Ú. v. EÚ L 184, 6. 7. 2006, s. 12.
      1. Korigendum k nariadeniu ECB (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8) ( Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006), Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2008, s. 24.