Menu

ECB/2013/39

  1. ECB Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/39), OV L 297, 7.11.2013, 94. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 1027/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par statistikas ziņošanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2006/8), OV L 184, 6.7.2006, 12. lpp..