Menu

EKB/2013/39

  1. Az EKB 2013. október 18-i 1074/2013/eu rendelete az euroövezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézményekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről  (EKB/2013/39), HL L 297., 2013.11.7., 94. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 1027/2006/EK rendelete (2006. június 14.) az euro-övezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézmények tekintetében a statisztikai adatszolgáltatás követelményeiről (EKB/2006/8), HL L 184., 2006.7.6., 12. o.