Menu

EKP/2013/39

  1. EKP:n asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta  (EKP/2013/39), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 94.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 1027/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtoa hoitavien laitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia muilta euroalueella olevilta kuin rahalaitoksilta (EKP/2006/8), EUVL L 184, 6.7.2006, s. 12.