Menu

ECB/2013/39

  1. ECB's forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet  (ECB/2013/39), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 94.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 1027/2006 af 14. juni 2006 om statistiske rapporteringskrav vedrørende postgirokontorer, der modtager indlån fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (ECB/2006/8), EUT L 184 af 6.7.2006, s. 12.