ECB/2013/38

  1. ECB Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/38), OV L 297, 7.11.2013, 73. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 958/2007 (2007. gada 27. jūlijs) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku  (ECB/2007/8), OV L 211, 14.8.2007, 8. lpp..