EKB/2013/38

  1. Az EKB 2013. október 18-i 1073/2013/eu rendelete a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (átdolgozás)  (EKB/2013/38), HL L 297., 2013.11.7., 73. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 958/2007/EK rendelete (2007. július 27.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról  (EKB/2007/8), HL L 211., 2007.8.14., 8. o.