ECB/2013/38

  1. Nařízení ECB (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 73.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů  (ECB/2007/8), Úř. věst. L 211, 14. 8. 2007, s. 8.