Menu

ECB/2013/34

 1. ECB:s förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning) (ECB/2013/34), EUT L 297, 7.11.2013, s. 51.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning nr 63/2002 av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2001/18), EGT L 10, 12.1.2002, s. 24.
  2. ECB:s förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2004/21), EUT L 371, 18.12.2004, s. 42.
  3. ECB:s förordning (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag  (ECB/2009/7), EUT L 94, 8.4.2009, s. 75.
   1. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2009/7), EUT L 273, 17.10.2009, s. 19.
  4. ECB:s förordning (EU) nr 674/2010 av den 23 juli 2010 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag  (ECB/2010/7), EUT L 196, 28.7.2010, s. 23.
  5. Förordning ECB/2001/18. Inofficiell konsoliderad version. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 17.8.2010.