EKP/2013/34

 1. EKP:n asetus (eu) n:o 1072/2013, Annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/34), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja (EKP/2001/18), EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.
  2. EKP:n asetus (EY) N:o 2181/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2004/21), EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42.
  3. EKP:n asetus (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7), EUVL L 94, 8.4.2009, s. 75.
   1. Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7), EUVL L 273, 17.10.2009, s. 19.
  4. EKP:n asetus (EU) N:o 674/2010, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2010, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2010/7), EUVL L 196, 28.7.2010, s. 23.
  5. Asetus EKP/2001/18. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 17.8.2010.