ECB/2013/34

 1. Nařízení ECB (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění)  (ECB/2013/34), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 51.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Nařízení Evropské Centrální Banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), Úř. věst. L 10, 12. 1. 2002, s. 24.
  2. Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21), Úř. věst. L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
  3. Nařízení ECB (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům  (ECB/2009/7), Úř. věst. L 94, 8. 4. 2009, s. 75.
   1. Oprava nařízení ECB (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2009/7), Úř. věst. L 273, 17. 10. 2009, s. 19.
  4. Nařízení ECB (EU) č. 674/2010 ze dne 23. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům  (ECB/2010/7), Úř. věst. L 196, 28. 7. 2010, s. 23.
  5. Nařízení ECB/2001/18. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie , 17. 8. 2010.