ECB/2013/33

 1. ECB:s förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2013/33), EUT L 297, 7.11.2013, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32), EUT L 15, 20.1.2009, s. 14.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13), EGT L 333, 17.12.2001, s. 1.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 av den 1 december 1998 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16), EGT L 356, 30.12.1998, s. 7.
    2. ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EGT L 229, 9.9.2000, s. 34.
     1. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16), EGT L 242, 27.9.2000, s. 18.
    3. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13), EGT L 57, 27.2.2002, s. 34.
   2. ECB:s förordning (EG) nr 993/2002 av den 6 juni 2002 om rättelse av ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/4), EGT L 151, 11.6.2002, s. 11.
   3. ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8), EGT L 330, 6.12.2002, s. 29.
    1. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8), EGT L 347, 20.12.2002, s. 60.
   4. ECB:s förordning (EG) nr 1746/2003 av den 18 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (ECB/2003/10), EUT L 250, 2.10.2003, s. 17.
   5. ECB:s förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2004/21), EUT L 371, 18.12.2004, s. 42.
   6. ECB:s förordning (EG) nr 4/2007 av den 14 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2006/20), EUT L 2, 5.1.2007, s. 3.
   7. ECB:s förordning (EG) nr 1489/2007 av den 29 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut  (ECB/2007/18), EUT L 330, 15.12.2007, s. 20.
   8. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - g)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 4.1.2008.
   9. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32), EUT L 173, 3.7.2009, s. 15.
  2. ECB:s förordning (EU) nr 883/2011 av den 25 augusti 2011 om ändring av förordning (EG) nr 25/2009 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), EUT L 228, 3.9.2011, s. 13.
  3. Förordning ECB/2008/32. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 23.9.2011.