EBC/2013/33

 1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/33), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 1.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona)  (EBC/2008/32), Dz.U. L 15 z 20.1.2009, str. 14.
   1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (We) Nr 2423/2001 EBC z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13), Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1.
   2. Rozporządzenie (WE) Nr 993/2002 EBC z dnia 6 czerwca 2002 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia EBC/2001/13 dotyczącego skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2002/4), Dz.U. L 151 z 11.6.2002, str. 11.
   3. Rozporządzenie (WE) nr 2174/2002 EBC z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie EBC/2001/13 dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2002/8), Dz.U. L 330 z 6.12.2002, str. 29.
   4. Rozprządzenie (WE) nr 1746/2003 EBC z dnia 18 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2003/10), Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 17.
   5. Rozporządzenie EBC (WE) nr 2181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2004/21), Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42.
   6. Rozporządzenie (WE) nr 4/2007 EBC z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2006/20), Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3.
   7. Rozporządzenie (WE) nr 1489/2007 EBC z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych  (EBC/2007/18), Dz.U. L 330 z 15.12.2007, str. 20.
   8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - g)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich , 4.1.2008.
  2. Rozporządzenie EBC (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12), Dz.U. L 228 z 3.9.2011, str. 13.
  3. Rozporządzenie EBC/2008/32. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 23.9.2011.