ECB/2013/33

 1. ECB Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33), OV L 297, 7.11.2013, 1. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 25/2009 (2008. gada 19. decembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija)  (ECB/2008/32), OV L 15, 20.1.2009, 14. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13), OV L 333, 17.12.2001, 1. lpp..
   2. ECB Regula (EK) Nr. 993/2002 (2002. gada 6. jūnijs), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/4), OV L 151, 11.6.2002, 11. lpp..
   3. ECB Regula (EK) Nr. 2174/2002 (2002. gada 21. novembris), ar kuru groza Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/8), OV L 330, 6.12.2002, 29. lpp..
   4. ECB Regula (EK) Nr. 1746/2003 (2003. gada 18. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2003/10), OV L 250, 2.10.2003, 17. lpp..
   5. ECB regula (EK) Nr. 2181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21), OV L 371, 18.12.2004, 42. lpp..
   6. ECB Regula (EK) Nr. 4/2007 (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2006/20), OV L 2, 5.1.2007, 3. lpp..
   7. ECB Regula (EK) Nr. 1489/2007 (2007. gada 29. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2007/18), OV L 330, 15.12.2007, 20. lpp..
   8. Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - g)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs , 4.1.2008.
  2. ECB Regula (ES) Nr. 883/2011 (2011. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), OV L 228, 3.9.2011, 13. lpp..
  3. Regula ECB/2008/32. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs., 23.9.2011.