Menu

ECB/2013/33

 1. 2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija)(ECB/2013/33) (ECB/2013/33), OL L 297, 2013 11 7, p. 1.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 19 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2008/32), OL L 15, 2009 1 20, p. 14.
   1. Nebegalioja: 2001 m. lapkričio 22 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2423/2001 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2001/13), OL L 333, 2001 12 17, p. 1.
   2. 2002 m. birželio 6 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 993/2002, pataisantis Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2002/4), OL L 151, 2002 6 11, p. 11.
   3. 2002 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2174/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2002/8), OL L 330, 2002 12 6, p. 29.
   4. 2003 m. rugsėjo 18 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1746/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2003/10), OL L 250, 2003 10 2, p. 17.
   5. 2004 m. gruodžio 16 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2181/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ir Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansinės institucijos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2004/21), OL L 371, 2004 12 18, p. 42.
   6. 2006 m. gruodžio 14 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 4/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2006/20), OL L 2, 2007 1 5, p. 3.
   7. 2007 m. lapkričio 29 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1489/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso  (ECB/2007/18), OL L 330, 2007 12 15, p. 20.
   8. Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - g)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2008 1 4.
  2. 2011 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 883/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), OL L 228, 2011 9 3, p. 13.
  3. Reglamentas ECB/2008/32. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2011 9 23.