Menu

ECB/2013/33

 1. Nařízení ECB (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 1.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), Úř. věst. L 15, 20. 1. 2009, s. 14.
   1. Již neplatí: Nařízení Evropské Centrální Banky (ES) Č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13), Úř. věst. L 333, 17. 12. 2001, s. 1.
   2. Nařízení ECB (ES) č. 993/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se opravuje nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/4), Úř. věst. L 151, 11. 6. 2002, s. 11.
   3. Nařízení ECB (ES) č. 2174/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/8), Úř. věst. L 330, 6. 12. 2002, s. 29.
   4. Nařízení ECB (ES) Č. 1746/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2003/10), Úř. věst. L 250, 2. 10. 2003, s. 17.
   5. Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21), Úř. věst. L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
   6. Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 4/2007 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2006/20), Úř. věst. L 2, 5. 1. 2007, s. 3.
   7. Nařízení ECB (ES) č. 1489/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2007/18), Úř. věst. L 330, 15. 12. 2007, s. 20.
   8. Neoficiální konsolidované znění [1 a) - g)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství , 4. 1. 2008.
  2. Nařízení ECB (EU) č. 883/2011 ze dne 25. srpna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 25/2009 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), Úř. věst. L 228, 3. 9. 2011, s. 13.
  3. Nařízení ECB/2008/32. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, 23. 9. 2011.