CON/2013/83

 1. Udtalelse om Finanstilsynets ledelse (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Læs mere

    
   Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Implementering af det fjerde kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) m.v.)