CON/2013/72

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe  (CON/2013/72), Ú. v. EÚ C 14, 16. 10. 2013, s. 5.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (COM(2013) 342)