CON/2013/72

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72), PB C 14 van 16.10.2013, blz. 5.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (COM(2013) 342)