CON/2013/72

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72), OL C 14, 2013 10 16, p. 5.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės (COM(2013) 342)