CON/2013/72

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamist ja kvaliteeti (CON/2013/72), ELT C 14, 16.10.2013, lk 5.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamise ja kvaliteedi kohta (COM(2013) 342)