CON/2013/72

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (CON/2013/72), EUT C 14 af 16.10.2013, s. 5.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (COM(2013) 342)