Menu

CON/2013/48

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Lotyšsko  (CON/2013/48), Ú. v. EÚ C 204, 18. 7. 2013, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku (COM(2013) 337)