Menu

CON/2013/48

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98  (CON/2013/48), OL C 204, 2013 7 18, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98